Aktuality

Mestská polícia Nová Baňa upozorňuje vodičov

27. 9. 2023
Oznamy

Od nedele t.j. dňa 01.10.2023 vstupuje do platnosti novela Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a to v časti osobitných ustano......

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre

25. 9. 2023
Oznamy

Obec Horné Hámre oznamuje dotknutým obciam, orgánom a ostatnej verejnosti,že prerokovanie návrhu územného plánu obce Horné Hámre s......

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Ľahkoatletický míting po 2-ročnej prestávke

15. 6. 2022 Nová Baňa

„Ten, kto dosiahne víťazstvo nad niekým iným, je silný, no ten, kto dosiahne víťazstvo sám nad sebou, je silnejší.“

Mesto Nová Baňa a Centrum voľného času v Novej Bani v úzkej spolupráci s novobanskými školami zorganizovali 9. ročník Ľahkoatletického mítingu. V utorok 7. júna 2022 sa na ihrisku ZŠ Jána Zemana stretol veľký počet žiakov a študentov zo ZŠ Jána Zemana, ZŠ svätej Alžbety, Gymnázia Františka Švantnera a SOŠ obchodu a služieb. Krásny slnečný deň dotváral jedinečnú atmosféru tohto športového podujatia, ktoré sa začalo slávnostným otváracím ceremoniálom. V sprievode mažoretiek z centra voľného času nastúpilo na trávnik ihriska pri ZŠ Jána Zemana vyše 200 žiakov – športovcov z novobanských škôl, ktorí boli rozdelení do 12 kategórií a prišli si zmerať sily v 8 disciplínach. Peter Rumanko, moderátor tohto športového podujatia, privítal všetkých prítomných a odovzdal slovo Mgr. MVDr. Branislavovi Jaďuďovi, MBA, primátorovi mesta, ktorý oficiálne otvoril 9. ročník Ľahkoatletického mítingu, poprial športovcom veľa športových úspechov, zdravej súťaživosti v duchu fair play. Následne Mgr. Juraj Kološta, riaditeľ mítingu, predstavil realizačný tím, jednotlivé stanovištia a rozhodcov športových disciplín. V závere slávnostného otvorenia mítingu zazneli slávnostné sľuby, ktoré za rozhodcov predniesla PaedDr. Lucia Považanová a za športovcov Žaneta Gajdošová. Bežecké disciplíny (šprint na 60 m, beh na 250 m, beh na 500 m, beh na 1000 m) mala pod kontrolou Mgr. Mariana Andrášiková za asistencie PaedDr. Vincenta Debnára, Mgr. Eriky Kopernickej, Michaely Stehlíkovej, DiS a zapisovateľkami dosiahnutých časov boli žiačky zo ZŠ J. Zemana. Skok do diaľky prebiehal pod vedením Mgr. Petra Hudeca, Antona Medveďa, Mgr. Renáty Jányovej a Zuzany Hrnčiarovej. Skok z miesta už tradične zabezpečovala Katarína Štrbová. Skok do výšky vo veľkej telocvični mal na starosti Mgr. Ondrej Fidermák, ktorému pomáhali žiaci ZŠ sv. Alžbety. Vrh guľou zastrešovala PaedDr. Lucia Považanová za pomoci žiačok ZŠ Jána Zemana. Tlač štartovacích listín, spracovanie výsledkov a vypisovanie diplomov zabezpečil kolektív centra voľného času v zostave PaedDr. Tatiana Polcová, Tatiana Lachká, Mgr. Anna Kopernická a Helena Lacová. O zdravotný dohľad počas trvania ľahkoatletického mítingu sa postaral Mgr. Peter Hudec. Celý míting, od objednania medailí, zabezpečenia diplomov, občerstvenia, propagácie a ostatného materiálno-technického vybavenia bol v réžii Odd. kultúry, športu a mestskej knižnice pri MsÚ Nová Baňa.

Víťazov sme oceňovali priebežne, krátko po ukončení jednotlivých disciplín. Celkom sme odovzdali takmer 150 diplomov a medailí.

Poďakovanie za úspešný priebeh patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tomto podujatí. Koordinátorom jednotlivých disciplín, pomocníkom, dobrovoľníkom... Mnohí z nich nezaváhali a venovali svoj voľný čas pre naozaj dobrú vec. Ďakujeme aj našim súťažiacim, veľmi nás teší ich záujem o šport. Veď počet prihlásených, súťaživá nálada a dosiahnuté výsledky hovoria za všetko.

Za pomoc ďakujeme tiež mestskej polícii a Technickým službám mesta Nová Baňa.

Na záver si dovoľujeme vysloviť prianie, aby nám už nič nezabránilo stretnúť sa na takomto peknom športovom podujatí, ktoré podporuje deti a mládež k aktívnemu športovaniu, prekonaniu samého seba a dosahovaniu čo najlepších výsledkov opäť o rok, na jubilejnom 10. ročníku Ľahkoatletického mítingu.


Text: Dagmar Lachká

MsÚ Nová Baňa, manažér kultúry a športu

Foto: Veronika Štrbová

Informačné centrum


Výsledky:

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.