Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

15. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Videoprojekcia filmu " A máme, čo sme chceli " 12.4.2024

12. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na videoprojekciu do kina VATRA Mesto Nová Baňa vás pozýva na videoprojekciu filmu "A máme, čo sme chceli", ktorá ......

Rozpis pohotovostných služieb 2024

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Pohotovostné služby v mesiaci apríl  - máj 2024: apríl 2024 - ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby.pdf Zabezpečen......

Ochrana úrody pred požiarmi

11. 7. 2023 Nová Baňa Oznamy

Príchodom teplých, slnečných dní sa zvyšuje pracovná aktivita pri zbere a skladovaní krmu, sušení sena a neskoršie aj pri žatevných prácach. Zber úrody je spojený aj so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čo sa odráža aj na zvýšenom počte požiarov v tomto období.

Najčastejšie príčiny požiarov vznikajú najmä:

  • pri neopatrnom fajčení a pri nesprávnej manipulácii s otvorením ohňom, horľavými kvapalinami a pod.
  • od poškodenej žatevnej techniky a trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach zberacej techniky
  • od závad elektrickej inštalácie strojných zariadení
  • časté požiare spôsobujú tiež deti bez dozoru pri hre so zápalkami a mnoho ďalších príčin poznačených ľudských faktorom ( ľahostajnosťou a neopatrnosťou pri zbere úrody alebo vypaľovaním suchých trávnatých porastov)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom chce z dôvodu predchádzania prípadov požiaru informovať najmä fyzické osoby ohľadne ich povinností vyplývajúcich z §14 zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, z ktorého vyplýva aj zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach , kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. 

Vzniknutý alebo spozorovaný požiar oznamujte na linku tiesňového volania – Hasičský a záchranný zbor 150 alebo 112.

V záujme nás všetkých chráňme úrodu pred požiarmi a dbajme na to, aby sme úrodu neohrozovali svojim nesprávnym konaním. Usilujte sa pri týchto prácach poznať požiarne nebezpečenstvo a odstrániť v zárodku jeho príčiny!

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.