Aktuality

Stavanie mája 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa po......

Pochod za život

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Obec Rudno nad Hronom ako spoluorganizátor podujatia pozýva všetkých, ktorí majú radi pohyb a turistiku na 2. ročník „Pochodu za ž...

Uctili sme si prácu učiteľov dňa 25.3.2024

26. 3. 2024 Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ak by ste mali niekoho postaviť na piedestál, dajte tam učiteľov. Sú to hrdinovia našej spoločnosti. Guy Kawasaki

Mesto Nová Baňa pri príležitosti Dňa učiteľov venovalo pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom všetkých škôl a školských zariadení v meste Nová Baňa ako i v rámci Združenia mikroregiónu Nová Baňa hudobný darček v podobe šansónového koncertu Evy Pavlíkovej & band, ktorý bol poďakovaním za ich prácu - za ich vnímavosť, tvorivosť, odhodlanie a podporu, ktorú našim deťom odovzdávajú.

Touto cestou ďakujeme aj Gymnáziu Františka Švantnera v Novej Bani a jeho študentkám Ivane Balážiovej a Nikole Budinskej za krásne slová, ktoré zazneli v úvode tohto slávnostného večera.

Zároveň pri tejto príležitosti bolo udelené ocenenie siedmim pedagogickým pracovníkom z materských, základných, stredných a umeleckých škôl v Novej Bani.

Za dlhoročnú prácu a prínos pri rozvoji školstva na území mesta si z rúk primátora mesta Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, PhD., MBA prevzali ďakovné listy a vecné ceny títo pedagógovia: Ľudmila Zimermanová (ZŠ Jána Zemana Nová Baňa), Mgr. Stanislava Polcová (ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa), Jana Šušková (MŠ Nábrežná Nová Baňa), Mgr. Eva Budinská (Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa), Mgr. Mária Lenčová (Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa), Mária Lutišanová, Dis.art. (Základná umelecká škola Nová Baňa) a Mgr. Ľubica Predmeská (Spojená škola Nová Baňa).

Ďakujeme za vašu prácu a obetavosť!

Text: Dagmar Lachká, manažér kultúry a športu

Foto: Dagmar Lachká, Andrea Bedenská


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.