Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Úplné vypustenie vodnej nádrže Tajch sa posúva

4. 12. 2023 Nová Baňa Oznamy

Pred úplným vypustením vodnej nádrže (VN) a pred začatím samotnej rekonštrukcie Tajchu je potrebné zrealizovať hromadný výlov rýb. Podľa Základnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) sa vo VN Tajch nachádza viac ako 1 – 1,5 tony rýb. Hromadný výlov je možný iba v období, kedy poklesne teplota vody a najvhodnejší čas sú buď jesenné alebo jarné mesiace. Rekonštrukciu VN Tajch, ako aj proces jeho vypúšťania koordinuje Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP), ktorý má bohaté skúsenosti s rekonštrukciami Tajchov aj v okolí Banskej Štiavnice. Podľa Manipulačného poriadku sme v mesiaci október zahájili vypúšťanie pomocou gravitačných násosiek, ktoré žiaľ, v priebehu mesiaca október v dôsledku rekordných zrážok neprinieslo očakávaný výsledok. V mesiaci november sa nám podarilo znížiť hladinu vo VN z 8,5 m na 2,5 m s plánovaným hromadným výlovom rýb, ktorý sa mal uskutočniť dňa 9.12.2023. Pre hromadný výlov je potrebné, aby bola výška hladiny max. 1,5 m, k čomu sme mali zabezpečené z hladiny 2,5 m dňa 30.11.2023 do dňa výlovu aktívne vyčerpávanie vody pomocou vysokovýkonných čerpadiel.

Žiaľ, dňa 3.12.2023 a aj dnes 4.12.2023 v dôsledku nočných aj celodenných mrazov došlo k situácii, na základe ktorej sa plánovaný hromadný výlov odkladá. Hromadný výlov nie je možné realizovať nakoľko vodné nádrže, do ktorých budú umiestnené ryby sú zamrznuté, manipulácia vo VN Tajch pri hromadnom výlove je možná iba pokiaľ sa vo VN nenachádzajú žiadne zvyšky ľadu a podľa odborného stanoviska ichtyológa zo SRZ hrozí v tomto čase hromadný úhyn rýb, ktoré v dôsledku zamrznutia vodných nádrží by už nezvládli takúto manipuláciu.

Všetky práce pred hromadným výlovom rýb súvisiace s vypúšťaním Tajchu budú opäť zahájené tak, aby sa hromadný výlov uskutočnil ešte pred nárastom teploty a bez úhynov rýb.

SVP bude tieto práce koordinovať a na dočerpanie nádrže je pripravená technika od SVP z Povodia Bodrogu. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie VN Tajch je v procese vyhodnocovania ponúk, ktoré boli predložené do elektronického systému VO ku stanovenému dátumu 27.11.2023.

Vodoprávne povolenie na rekonštrukciu je v štádiu ukončeného vyhodnotenia EIA a očakávame jeho vydanie v nasledujúcich týždňoch v priebehu mesiaca december 2023. Načerpanie úveru z Environmentálneho fondu (EF), ktorý je schválený prebehne v úvode roku 2024 a jeho splácanie začne až po zrealizovaní rekonštrukcie, pričom mesto bude žiadať v priebehu budúceho roku o mimoriadnu dotáciu v koordinácii s EF a Ministerstvom životného prostredia SR.

Gravitačné násosky sa dnešným dňom deaktivujú a hladina vody v Tajchu bude stúpať tak, že pokiaľ budú mrazy pretrvávať a zintenzívnia sa, bude k dispozícii zamrznutá plocha aj pre korčuliarov alebo hokejistov, tak ako po minulé roky. Letnú sezónu 2024 budeme musieť oželieť, pričom obdobie na realizáciu rekonštrukcie je stanovené na 24 mesiacov od podpísania zmluvy so zhotoviteľom.

Vo vodnej nádrži sa nachádza 100 000 - 120 000 m3 vody a v období výdatných zrážok v mesiaci október privádzal prítok z oblasti Kozákovej doliny až 300 l/s, čo je 1 000 m3/hod., čo je 24 000 m3/deň.

Ďakujeme veľmi pekne SVP, členom ZO SRZ Nová Baňa, členom Dobrovoľného hasičského zboru mesta Nová Baňa, ktorí sa snažili počas dnešnej mrazivej noci zabrániť zamrznutiu hladiny. Ďakujeme aj všetkým občanom za pochopenie situácie a trpezlivosť v záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku v tomto projekte.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA, primátor mesta
PhDr. Lenka Šubová, manažér projektov, komunikácie, propagácie

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.