Aktuality

Mestská polícia Nová Baňa upozorňuje vodičov

27. 9. 2023
Oznamy

Od nedele t.j. dňa 01.10.2023 vstupuje do platnosti novela Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a to v časti osobitných ustano......

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre

25. 9. 2023
Oznamy

Obec Horné Hámre oznamuje dotknutým obciam, orgánom a ostatnej verejnosti,že prerokovanie návrhu územného plánu obce Horné Hámre s......

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Buďte pozdravení všetci, ktorí si tento odkaz prečítate

5. 8. 2022 Oznamy

Píše sa rok 2022, ktorý je rokom extrémneho sucha a tepla v celej Európe. Je rokom, v ktorom sa začala vojna v susednom štáte na Ukrajine a obdobím, v ktorom už viac ako tretí rok celý svet zápasí s pandémiou koronavírusu COVID- 19, ale aj rokom veľkého zdražovania a inflácie na celom svete.

Napriek všetkým nepríjemnostiam, ktoré na Novú Baňu, jej obyvateľov, Slovensko a celý svet doľahli, je rok 2022 pre Novobančanov – aj rokom výročí významných udalostí v histórii nášho mesta, ktoré sú spojené s viac ako 550 – ročnou baníckou tradíciou hrdého, bývalého slobodného kráľovského a banského mesta. V roku 2022 si pripomíname aj 300. výročie uvedenia do prevádzky Potterovho parného stroja, ktorý ako prvý na európskom kontinentálnej využíval parnú silu na odčerpávanie vody zo zaplavených štôlní, v ktorých sa v minulosti ťažilo zlato a striebro. Základy strojovne tohto unikátneho stroja boli objavené v 2019 a v tomto roku sa ukončil štyri roky trvajúci archeologický prieskum, ktorým bolo potvrdené pôvodné miesto základov strojovne Potterovho parného stroja v Novej Bani na ulici Mariánskej č. 9.

200. výročie postavenia Baníckej kaplnky sv. Anny patrónky baníkov z Novej Bane nech je pre Vás symbolickým dátumom, ktorý Vám bude pripomínať náš odkaz, ktorý sme pre Vás do oltára uložili. História dokumentuje, že ku kaplnke sa baníci obracali v modlitbách pred prácou i po práci, žiadajúc svätých o ochranu svoju, svojej rodiny a blízkych, ale aj za ochranu svojho mesta, ktoré bolo v histórii mnohokrát skúšané.

Vedomí si významu tohto miesta pre našich predkov a nás, sme sa rozhodli pri príležitosti 200. výročia jej postavenia, obnoviť Banícku kaplnku v Novej Bani ako hmotný prejav nášho kultúrneho dedičstva z časov minulých. Týmto by sme Vás chceli vyzvať, aby ste aj vy vzdávali úctu predkom a hodnotám, ktoré vyznávali a vyznávame a to pracovitosti, viere, úcte a spolupatričnosti, na ktoré sme nadviazali aj my pri obnove baníckej kaplnky.

Chceli by sme vyjadriť túžbu, aby tieto hodnoty spoločnosti pretrvali a boli hodnotami i pre ďalšie generácie o čo Vás prosíme ako našich nasledovníkov.

Túto kaplnku sme s úctou opravili pre všetkých Novobančanov, ale aj tých, ktorí majú radi históriu a dedičstvo našich predkov.


S pozdravom ZDAR BOH

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - primátor mesta

Zoltán Vén – predseda Novobanského baníckeho spolku, o.z.

Branislav Medveď – predseda Nová Baňa, o.z.

Mgr. Ján Havran – organizátor rekonštrukčných prác na baníckej kaplnke

PhDr. Oľga Lauková, PhD. – organizačné, propagačné a rekonštrukčné zastrešenie prác


foto: Ján Letko


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.