Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 2. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Beseda s Ing. Pavlom Petrechom dňa 05.03.2024

19. 2. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s  Ing. Pavlom Petrechom, riaditeľom novobanských sklární v rokoch 1978-2006 , na tému Ako sm......

OZNAM o dočasnom prerušovaní vody

15. 2. 2024
Oznamy

Vážení občania, oznamujeme vám, že Stredoslovenská distribučná, a.s. v týchto dňoch vykonáva opravy na elektrickom vedení smero......

Informácia o voľnom pracovnom mieste

14. 11. 2023 Oznamy

Školská jedáleň Štúrova 47, ako súčasť Materskej školy Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
Informácia o voľnom pracovnom mieste

Kategória voľného pracovného miesta: kuchár
Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Nábrežná 2, Nová Baňa
Termín nástupu: ihneď
Pracovný pomer: na dobu určitú/ zastupovanie počas PN
Pracovný úväzok: 0,5
Kvalifikačné predpoklady: nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie, odborná spôsobilosť
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Doklady o nadobudnutom vzdelaní
  • Profesijný životopis
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Zdravotný preukaz
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontakt: vedúca ŠJ 0903535998, sjsturova@nbsiet.sk

Požadované doklady je potrebné doručiť ihneď.
Vybratí uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.