Aktuality

Mesto Nová Baňa vás srdečne pozýva na prvé tohtoročné letné kino v amfiteátri Tajch.

13. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás srdečne pozýva na prvé tohtoročné letné kino v amfiteátri Tajch. Už 14. júla 2024 o 21.00 hod. sa môžete te......

Letné autobusy v Banskobystrickom kraji prispejú k sezóne plnej zážitkov

10. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Cyklobusy, tourbusy a špeciálne cestné vláčiky zavezú aj túto letnú sezónu návštevníkov Banskobystrického kraja za rôznymi zážitka......

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Nábrežná 2, Nová Baňa (2024)

10. 7. 2024
Oznamy

Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, Nová Baňa podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a ško......

Nahlasovanie nedostatkov a závad vzniknutých pri výstavbe optickej siete

4. 7. 2023 Oznamy

V meste Nová Baňa prebiehajú stavebné práce spojené s realizáciou výstavby optickej siete SLOVAK TELEKOM. Na strane spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ako realizátora stavby vznikli nedostatky a závady spojené s uvedením verejných priestranstiev dotknutých výstavbou optickej siete do pôvodného stavu. Na základe týchto skutočností sa pristúpilo k bezodkladnému zazmluvneniu externého stavebného dozoru za mesto Nová Baňa v investičnej akcii „Vybudovanie optickej siete zemou v meste Nová Baňa“.

Zistené nedostatky a závady môžu občania nahlasovať písomnou formou prostredníctvom e-mailu msu@novabana.sk. Súčasťou e-mailu by mal byť presný popis nedostatku alebo závady, určenie lokality (ulica, súpisné číslo domu, číslo parcely), fotodokumentácia. Následne budú podstúpené externému stavebnému dozoru k zabezpečeniu ich odstránenia.

Ďakujeme za Vaše podnety.

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.