Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

15. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Videoprojekcia filmu " A máme, čo sme chceli " 12.4.2024

12. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na videoprojekciu do kina VATRA Mesto Nová Baňa vás pozýva na videoprojekciu filmu "A máme, čo sme chceli", ktorá ......

Rozpis pohotovostných služieb 2024

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Pohotovostné služby v mesiaci apríl  - máj 2024: apríl 2024 - ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby.pdf Zabezpečen......

Pripomenutie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia pre rok 2024

9. 1. 2024 Oznamy

Mesto Nová Baňa informuje všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území mesta Nová Baňa a mestských častí, aby do 15. februára 2024 na Mestský úrad Nová Baňa oznámili údaje za predchádzajúci kalendárny rok za všetky malé zdroje, ktoré prevádzkovateľ podľa § 1 písm. b) prevádzkuje v meste Nová Baňa.

Tlačivo "Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre rok 2024je možné si prevziať v kancelárii č. dverí 22 Mestského úradu počas úradných hodín (Pondelok, Streda, Piatok v čase od 8:00 do 11:00), alebo stiahnuť z webovej stránky mesta Nová Baňa www.novabana.sk » Ako vybaviť » Žiadosti a formuláre » Odd. životného prostredia » Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre rok 2024 - https://www.novabana.sk/storage/app/media/uploaded-files/Ozn%C3%A1menie%20%C3%BAdajov%20potrebn%C3%BDch%20pre%20ur%C4%8Denie%20v%C3%BD%C5%A1ky%20poplatku%20za%20zne%C4%8Dis%C5%A5ovanie%20ovzdu%C5%A1ia%20na%20rok%202024.pdf.

Upozornenie: 

Do tlačiva je nevyhnutné uviezť správne merné jednotky (v zmysle VZN č. 6/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Nová Baňa).

V prípade potreby poskytnutia ďalších informácii som Vám k dispozícii na mailovej adrese cicko@novabana.sk alebo na telefónom čísle 045/6782875.

Mgr. Ivana Cicko
sam. odb. ref. OVŽPaSM


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.