Aktuality

Zmena výšky poplatku za ŠKD od 01.09.2022

17. 8. 2022
Oznamy

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schválilo dňa 22.06.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.6/2022 o príspevkoc......

Zatvorenie knižnice

15. 8. 2022
Oznamy

Mesto Nová Baňa, Mestská knižnica mesta Nová Baňa oznamuje, že bude v období od 15. – 19. 8. 2022 zatvorená. Ďakujeme za ......

Týždeň športu pre všetkých v našom meste

15. 8. 2022
Nová Baňa

V mesiaci jún žila Nová Baňa športom o niečo intenzívnejšie. Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi, občiansky......

MZ SR - integrácia detí z Ukrajiny do vzdelávacieho procesu

19. 4. 2022 Pomoc Ukrajine

Vojna na Ukrajine vyhnala z domovov milióny nevinných ľudí, ktorí našli bezpečné útočisko za hranicami svojej vlasti, konkrétne na Slovensku desiatky tisíc z nich, prevažne žien a detí.

 Naším spoločným cieľom je, aby hostia z Ukrajiny našli u nás podmienky na plnohodnotný život a zároveň priestor na čo najrýchlejšiu integráciu do spoločnosti. 

 Medzi vojnovými utečencami sú tisíce detí, ktoré sa pre svoj ďalší rozvoj a uplatnenie v budúcnosti potrebujú začleniť do vzdelávacieho systému. Z tohto dôvodu si vám dovoľujeme poslať praktické informácie a dotazník (aj v ukrajinskom jazyku), ktorého vyplnenie je potrebné pre lekárov. Rodičia detí ho môžu vyplniť priamo v ambulancii, alebo ho môžu priniesť už vyplnený. 

 Dokumenty, ktoré posielame v prílohe tohto emailu, boli vypracované vďaka vysokému nasadeniu hlavnej odborníčky MZ SR pre primárnu pediatriu, MUDr. Eleny Prokopovej. Spolu s rezortmi školstva a práce máme záujem, aby integrácia detí z Ukrajiny prebehla hladko, a tiež, aby boli tieto deti prijaté majoritnou spoločnosťou.

Aj naši pediatri majú eminentný záujem na tom, aby sa deti ukrajinských utečencov v čo najkratšom čase dostali do škôl. Zároveň však musia zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre choré deti podľa priority, teda závažnosti ich zdravotného stavu. Z tohto dôvodu sú deťom prideľované termíny na prehliadky podľa kapacitných a časových možností. Môže nastať situácia, že pediater podľa miestnej príslušnosti aktuálne nemá kapacitné možnosti. Aj preto lekári pre deti a dorast odporúčajú, aby sa rodičia alebo zákonní zástupcovia obrátili na iného pediatra alebo pediatrov, prípadne aby sa s dôverou obrátili na príslušný samosprávny kraj, ktorý môže pomôcť so sprostredkovaním vyšetrenia. 

Ministerstvo zdravotníctva SR

Dotazník pri pediatrickom vyšetrení UA.pdf


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.