My a naše mesto

My a naše mesto

- benefičné podujatie, ktoré má v Novej Bani svoje stabilné miesto. Aj jeho 12. ročník mal opäť krásnu myšlienku a tentokrát sme pomocnú ruku podali obyvateľom nášho mesta: Márii Schneiderovej, Jánovi Schneiderovi a Damiánovi Suchému, ktorí sú v náročnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.

Tento rok sme benefíciu zaodeli do nového šatu a koncerty na jej podporu sme vám priniesli v čarovnej predvianočnej atmosfére radničného parku, a to denne od 4. do 10. decembra 2023. Myšlienku benefície svojím vystúpením podporili školy a školské zariadenia v Novej Bani – Základná škola svätej Alžbety, Centrum voľného času Nová Baňa, ktoré k nám priviedlo aj Mikuláša, Dobrotu anjelskú a Zlotu pekelnú, ďalej to boli Materská škola Nová Baňa, Spojená škola Nová Baňa, Základná škola Jána Zemana a Základná umelecká škola Nová Baňa. Koncert známeho pop operného zoskupenia La Gioia (v preklade radosť) sme vám priniesli v sobotu. A bol vskutku neskutočný... Piesne v ich podaní, ktoré sa niesli radničným parkom, zanechávali v nás pocit šťastia a radosti. Program uzatvárali v nedeľu naše domáce formácie, kedy sme sa započúvali do piesní a kolied v podaní folklórneho súboru Háj, folklórnej skupiny Vinička a zavítali k nám aj betlehemci z divadelného súboru MÚZa. Benefíciu podporilo aj Gymnázium Františka Švantnera, ktorého žiaci nás sprevádzali programom počas celého týždňa, a Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa prispela krásnymi medovníkovými srdiečkami, ktoré boli milým poďakovaním za finančný príspevok pre obdarovaných.

Záštitu nad 12. ročníkom benefície prevzalo Občianske združenie – Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím, na ktorého účet boli zasielané finančné dary. Touto cestou ďakujeme za štedrosť spoločnostiam - Mestské lesy Nová Baňa, s. r. o.; Knauf Insulation, s. r. o.; SC ZAMKON, s. r. o.; H-Dent, s. r. o.; Tristone Flowtech Slovakia, s. r. o.; UNISTAV NB, s. r. o.; NOBA - Trans, s. r. o. a LB Plast, s. r. o. Rovnako patrí poďakovanie Spojenej škole Nová Baňa, ktorá sa na vianočných trhoch v radničnom parku prezentovala výrobkami svojich žiakov a výťažok z dobrovoľných príspevkov venovala obdarovaným v rámci tohtoročnej benefičnej zbierky. Ďakujeme všetkým, aj nemenovaným, ktorí ste obdarovaným prispeli na účet občianskeho združenia alebo do pokladničiek v radničnom parku. Na účet bolo na podporu benefičnej zbierky poukázaných 2754,00 Eur a do pokladničiek ste vložili 1269,00 Eur. Tieto finančné prostriedky boli odovzdané a poukázané rovným dielom obdarovaným, t.j. každému po 1341,00 Eur. To však nie je pre pani Máriu, Jána a Damiána posledná pomoc... Spoločnosť Cortizo Slovakia, a. s. ich podporí sumou 2000,00 Eur z 1% z dane z príjmov právnických osôb v roku 2023. Tieto finančné prostriedky budú v roku 2024 po pripísaní na účet Občianskeho združenia – Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím poukázané obdarovaným bezhotovostným prevodom rovným dielom.

Touto cestou ďakujeme za pomoc a ústretovosť: Technické služby mesta Nová Baňa, Sociálny podnik mesta Nová Baňa, s. r. o., MotoCamp Slovakia, Pohronské múzeum Nová Baňa, Tichánková Helena, s. r. o.

Ďakujeme vám, že ste nám pomohli pomôcť. Opäť sa potvrdilo, že ste medzi nami - ľudia s láskavým srdcom, zmyslom pre podanie pomocnej ruky, ktorým nie sú ľahostajné osudy ľudí v ťažkých životných situáciách. Veď pomáhať je ľudské a každá pomoc má zmysel.

Text: Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa

Foto: PhDr.Lenka Šubová, Andrea Bedenská, MsÚ Nová Baňa


Aktuality

Porucha vody na vodovode na Zvoničke

16. 5. 2024
Oznamy

Dňa 16.5.2024 bola nahlásená porucha vody na vodovode na Zvoničke, na jej odstránení pracujú pracovníkmi prevádzky StVPS v Novej B......

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

16. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Vážení občania Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť    oznamuje občanom města Nov......

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

16. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.