Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 2.8.2023

26. 7. 2023 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

2. augusta 2023 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

O t v o r e n i e

  1. Informačný blok vedenia mesta
  2. Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2023 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa
  3. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nová Baňa č. 3/2015 zo dňa 18.11.2015 o trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok
  4. Výročná správa Sociálneho podniku mesta Nová Baňa s. r. o .
  5. Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom ( budovami ) mesta Nová Baňa na roky 2023 - 2026
  6. Majetkové veci
  7. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
  8. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka

Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primátor mesta


Pracovné materiály

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.