Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 2. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Beseda s Ing. Pavlom Petrechom dňa 05.03.2024

19. 2. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s  Ing. Pavlom Petrechom, riaditeľom novobanských sklární v rokoch 1978-2006 , na tému Ako sm......

OZNAM o dočasnom prerušovaní vody

15. 2. 2024
Oznamy

Vážení občania, oznamujeme vám, že Stredoslovenská distribučná, a.s. v týchto dňoch vykonáva opravy na elektrickom vedení smero......

Mestské zastupiteľstvo 28.6.2023

21. 6. 2023 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

28. júna 2023 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

Otvorenie
• Informačný blok vedenia mesta
1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení MsZ mesta Nová Baňa k 20.06.2023
2. Správa o výsledku kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na ll.polrok 2023
4. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky
5. 3. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
6. VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
7. VZN o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu
8. Vybudovanie baníckeho múzea s modelom Potterovho atmosférického stroja s vonkajšou a vnútornou expozíciou
9. Cenník platieb za predajné miesto na novobanskom jarmoku
10. Majetkové veci
11. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
12. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 - 15.30 hod.) - prezenčne/ web stránka
Záver

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.