Aktuality

Stavanie mája 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa po......

Pochod za život

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Obec Rudno nad Hronom ako spoluorganizátor podujatia pozýva všetkých, ktorí majú radi pohyb a turistiku na 2. ročník „Pochodu za ž...

Ocenenie najúspešnejších v oblasti športu za rok 2021

3. 8. 2022 Nová Baňa

„Neexistujú žiadne tajomstvá úspechu. Je výsledkom prípravy, tvrdej práce a učenia sa z neúspechu.“
Colin Powell

Mesto Nová Baňa v rámci prezentácie športu každoročne oceňuje najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za ich vynikajúce výsledky a reprezentáciu mesta.

Na základe podaných návrhov, spĺňajúcich požadované kritériá, boli ocenení tí najúspešnejší, bez určenia poradia, v nasledovných kategóriách:

V kategórii Jednotlivci juniori – mládež do 19 rokov bola za dosiahnuté športové výsledky a reprezentáciu mesta Nová Baňa v roku 2021 ocenená Žaneta Gajdošová. Žaneta je všestranná športovkyňa, avšak jej dominantnými športami sú triatlon a diaľkové plávanie. Medzi jej najvýznamnejšie športové úspechy dosiahnuté v roku 2021 patrí účasť na Majstrovstvách SR žiakov v triatlone, kde v kategórii staršie žiačky získala 2. miesto a v republikovej súťaži Slovenský pohár v diaľkovom plávaní na 3 km na otvorenej vode obsadila 1. miesto v kategórii najmladšie juniorky.

V kategórii Jednotlivci seniori – nad 19 rokov boli ocenený Adam Šipikal, motocyklový jazdec, ktorý reprezentuje Novú Baňu v disciplínach enduro a country cross. Jeho najvýznamnejším výsledkom, dosiahnutým v roku 2021, bolo celkové 3. miesto v 5-dielnom seriáli Medzinárodných majstrovstiev SR enduro a country cross. Adam však súťažne jazdí aj na „pitbike.“ V tejto kategórii obsadil 1. miesto v pretekoch Pohár starostu obce Zbehy.

V kategórii Zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci bol za celoživotný prínos a dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou v oblasti športu, sprevádzanú postojmi a činmi v duchu fair play, ocenený PaedDr. Vincent Debnár. Ako učiteľ a tréner svojím prístupom k športu ovplyvnil celé generácie detí a mládeže. Počas svojho aktívneho pôsobenia v škole dosiahol pozoruhodné športové výsledky. Bol iniciátorom, zakladateľom a organizátorom mnohých športových podujatí a so svojimi zverencami dosiahol veľa významných športových úspechov aj na republikovej úrovni. PaedDr. Vincent Debnár je v tejto oblasti dodnes aktívny. Podieľa na viacerých športových podujatiach, organizovaných mestom, školami a školskými zariadeniami v meste Nová Baňa.

Slávnostný ceremoniál Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2021 sa uskutočnil dňa 30. 6. 2022 v obradnej sieni mesta Nová Baňa. Úsilie, výkony a celkový prínos v oblasti športu ocenil Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta. Oceneným poďakoval za vzornú reprezentáciu a do ďalších rokov im poprial veľa športových i osobných úspechov. Po zápise do pamätnej knihy mesta Nová Baňa si ocenení športovci prevzali ďakovné listy za reprezentáciu mesta Nová Baňa a za dosiahnuté výsledky v oblasti športu, športové trofeje a iné vecné ceny.

Text: Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa

Foto: Ing. Klaudia Hósová Kasanová, MsÚ Nová Baňa

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.