Aktuality

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Stále sa môžete zapojiť do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024!

12. 6. 2024
Oznamy

Využi zvyšné júnové dni a zapoj sa do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024! ...

Mestské zastupiteľstvo 28.6.2023

21. 6. 2023 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

28. júna 2023 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

Otvorenie
• Informačný blok vedenia mesta
1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení MsZ mesta Nová Baňa k 20.06.2023
2. Správa o výsledku kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na ll.polrok 2023
4. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky
5. 3. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
6. VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
7. VZN o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu
8. Vybudovanie baníckeho múzea s modelom Potterovho atmosférického stroja s vonkajšou a vnútornou expozíciou
9. Cenník platieb za predajné miesto na novobanskom jarmoku
10. Majetkové veci
11. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
12. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 - 15.30 hod.) - prezenčne/ web stránka
Záver

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.