Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

15. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Videoprojekcia filmu " A máme, čo sme chceli " 12.4.2024

12. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na videoprojekciu do kina VATRA Mesto Nová Baňa vás pozýva na videoprojekciu filmu "A máme, čo sme chceli", ktorá ......

Rozpis pohotovostných služieb 2024

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Pohotovostné služby v mesiaci apríl  - máj 2024: apríl 2024 - ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby.pdf Zabezpečen......

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 3. apríla 2024

27. 3. 2024 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

3. apríla 2024 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

O t v o r e n i e

 • Informačný blok vedenia mesta
 1. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2022 v rozpočtovej organizácii CVČ Nová Baňa
 2. Záverečný účet mesta Nová Baňa na rok 2023
 3. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky
 4. 2. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
 5. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2023
 6. Správa o hodnotení plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2023
 7. Postúpenie práv a povinností investora stavby/stavebníka stavby „Aglomerácia Nová Baňa: Nová Baňa, Brehy – kanalizácia a ČOV“
 8. Odpadové hospodárstvo v meste Nová Baňa
 9. Energetické hospodárstvo v meste Nová Baňa
 10. Energetické hospodárstvo v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Nová Baňa
 11. Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie 1.1.2023 do 31.12.2023
 12. Majetkové veci
 13. Zmena názvu komisie zriadenej pri mestskom zastupiteľstve
 14. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
 15. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka

Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primátor mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.