Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 3. apríla 2024

27. 3. 2024 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

3. apríla 2024 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

O t v o r e n i e

 • Informačný blok vedenia mesta
 1. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2022 v rozpočtovej organizácii CVČ Nová Baňa
 2. Záverečný účet mesta Nová Baňa na rok 2023
 3. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky
 4. 2. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
 5. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2023
 6. Správa o hodnotení plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2023
 7. Postúpenie práv a povinností investora stavby/stavebníka stavby „Aglomerácia Nová Baňa: Nová Baňa, Brehy – kanalizácia a ČOV“
 8. Odpadové hospodárstvo v meste Nová Baňa
 9. Energetické hospodárstvo v meste Nová Baňa
 10. Energetické hospodárstvo v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Nová Baňa
 11. Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie 1.1.2023 do 31.12.2023
 12. Majetkové veci
 13. Zmena názvu komisie zriadenej pri mestskom zastupiteľstve
 14. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
 15. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka

Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primátor mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.