en
Neprehliadnite


Aktuality

Na 9. stretnutí banských miest a obcí Slovenska v Gelnici, ktoré sa konalo od 12. do 14. augusta 2016, malo svojich zástupcov aj mesto Nová Baňa.
V sobotu 13. augusta na stretnutí Novú Baňu zastupovali primátor mesta Mgr. Ján Havran, vedúca oddelenia kultúry a informácií Mgr. Iveta Lukáčová, člen novovzniknutého Novobanského baníckeho spolku a zmiešaného speváckeho zboru CANTUS MONTE REGIS Vincent Budinský a člen folklórneho súboru Háj Ing. Pavel Škvarka.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa oznamuje verejnosti, že v období 18.8. – 18.9.2016 sa uskutoční verejné pripomienkovanie Akčného plánu mesta Nová Baňa.

Dokument „Akčný plán mesta Nová Baňa“ je pre verejnosť k dispozícii v elektronickej verzii na webovej stránke: www.novabana.sk

Čítať ďalej...


Banícke fakľové sprievody sa v minulosti zvykli v banských mestách konať pri príležitosti sviatku patrónov. Mesto Nová Baňa, v snahe oživiť túto tradíciu, minulý rok usporiadalo toto podujatie po prvýkrát a inak tomu nebolo ani tento rok. A keďže patrónkou našich baníkov bola svätá Anna, ktorej je zasvätená Banícka kaplnka na Handli, pri ktorej sa kedysi baníci modlievali pred šichtou, ďakovali po šichte a z tohto miesta odprevádzali svojich zosnulých druhov v pohrebnom sprievode, Banícky fakľový sprievod začal v sobotu, 23. júla 2016, práve na tomto mieste.

Čítať ďalej...


Podľa nového zákona o odpadoch Technické služby mesta Nová Baňa prestávajú robiť kalendárový triedený zber po uliciach pre drobné stavebné odpady, bioodpady a elektroodpady.

Novým VZN č. 1/2016 z dôvodu sústavného porušovania VZN a zákona o odpadoch boli zrušené zhromažďovacie miesta Brezová, Matiášova cesta – Báne, Kozákova dolina, Laznícka, Kútovská – trafostanica, Chotár-Babuliarka-Psotka, Bukovina požiarna zbrojnica a verejne prístupný kontajner na Technických službách.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881