en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa v prvom polroku každoročne zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška nedoplatku na dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za komunálny odpad presiahla u fyzických osôb výšku 160 euro. Pre zaradenie do zoznamu dlžníkov je rozhodujúci stav k 31.12.2020. Zoznam dlžníkov sa zverejňuje na úradnej tabuli mesta, webovej stránke mesta a v novobanských novinách. Vyzývame preto všetkých, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú a poplatkovú povinnosť a nechcú byť v zozname dlžníkov uvedení, aby svoje nedoplatky zaplatili v čo najkratšom termíne tak, aby platba bola na účet mesta pripísaná do 31.12.2020.


Odovzdávanie kompostérov na Technických službách v čase 13:00 – 15:00 vždy v PONDELOK, STREDU a PIATOK v termíne od 2.12.2020 do 16.12.2020 je rozdelené do 2. etáp:

Čítať ďalej...


Podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 je fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Nová Baňa umožnené odovzdávanie ojazdených pneumatík na hornom dvore Technických služieb. Množstvo prinesených pneumatík nie je obmedzené.

Pneumatiky môžete priniesť počas otváracích hodín Technických služieb v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 a v sobotu od 7:00 do 12:00.

 

Cieľom zriadenia odberného miesta na ojazdené pneumatiky na Technických službách bolo zabrániť vzniku čiernych skládok s nezákonne uloženým odpadom.

Za obdobie od otvorenia bolo na Technické služby prinesené množstvo pneumatík, čo svedčí o tom, že občania túto možnosť využívajú. Napriek tomu Mestská polícia zaznamenala ojedinelý výskyt nezákonne uložených pneumatík na verejnom priestranstve v meste, a preto prosíme občanov, aby využili možnosť pneumatiky odovzdať na Technických službách.


Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800