en
Neprehliadnite


Aktuality

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava informuje verejnosťTieto údaje sú prístupné a aktualizované i na internetovej stránkehttps://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp

Viac ...


Opäť skúšali dôverčivosť seniorov

tentoraz v okrese Žiar nad Hronom Polícia v Banskobystrickom kraji opäť zaznamenala prípady, kedy sa neznámi páchatelia pokúsili o podvod na senioroch. Na túto protiprávnu činnosť, pri ktorej sú seniori okrádaní alebo uvádzaní do omylu sme za ostatné obdobie upozornili občanov opakovane. Prípadov kedy je zneužívaná dôvera starších ľudí však napriek tomu neustále pribúda. Nakoľko pri dokonaných skutkoch nešlo o „malé“ peniaze, považujeme za dôležité na tieto prípady neustále

Čítať ďalej...


Verejná vyhláška vyzývame všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

viac informácií...


V zmysle Zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. sú vianočné stromčeky definované ako Biologicky rozložiteľný odpad. Tento môže občan po od-strojení bezplatne odovzdať na hornom zbernom dvore Technických služieb v čase Po-Pi 8.00-14.00 hod a v So 7.00-13.00 hod. Stromčeky vyložené pri smetných nádobách sú definované ako nezákonne uložený odpad , ktorý separovaným zvozom navyšuje finančné prostriedky na jeho likvidáciu.Veríme, že spoločne prispejeme k redukcii nákladov a budeme mať čistejšie a krajšie mesto.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881