en
Neprehliadnite


Aktuality

Fond na podporu športu zverejnil Výzvu na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre amatérske športové kluby.

 

Na aké časové obdobie sa viaže finančná pomoc?

- oprávnené obdobie je marec 2020 - december 2020

Čítať ďalej...


Vyzývame občanov, aby obmedzili svoj pohyb na verejnosti iba na nevyhnutnú mieru v súlade s aktuálnymi vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR a dodržiavali nosenie ochranných prostriedkov na verejnosti a v obchodných priestoroch. Aby nekonzumovali pokrmy a nápoje na verejnosti, ľudia, ktorí majú nariadenú karanténu, aby ju dodržiavali. Ďalej vyzývame občanov, aby návštevu lekárne, obchodov, pošty alebo lekárov obmedzili na nevyhnutne potrebný čas.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce oznamuje v súlade s § 22 ods. 1 stavebného zákona a vyhl. č. 55/2001 Z. z. prerokovanie Návrhu územného plánu mesta Nová Baňa - zmeny a doplnky č. 1.

Čítať ďalej...


Mestská polícia vyzýva občanov mesta na zvýšenú opatrnosť na prechádzkach lesnou cestou z ul. Pod Gupňou, pri  zástavbe rodinných domov a pokračovaním chodníka smer Zvonička. Dôvodom je nález zamaskovaných nástrah na chodníku, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia. Mestská polícia túto lokalitu skontroluje detektorom na kovy.

 

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800