en
Neprehliadnite


Aktuality


Mestský úrad, oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku v Novej Bani, upozorňuje občanov a návštevníkov mesta na úplnú uzávierku Námestia slobody a Bernolákovej ulice dňa 27.09.2018 od 8.00 hod. do 17,00 hod. a

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa vyhlasuje osvedčenú súťaž o fotografiu z partnerského mesta Nin. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci obyvatelia mesta Nová Baňa, ktorí nám zašlú fotografiu/-e z tohtoročnej návštevy Ninu. Podmienkou je preukázateľnosť dátumu návštevy ľubovoľnou formou a uvítame predovšetkým fotografie, na ktorých sú osoby. Víťazné fotografie vyberie delegácia z mesta Nin.

Termín uzávierky súťaže: 26. september 2018 do 16:00 hod.

Čítať ďalej...


Krúžková činnosť je zameraná na aktívny oddych, výchovu a vzdelávanie cieľových skupín - detí a mládeže. Podporuje rozvoj nových aktivít podľa výberu záujemcov. Realizuje sa prostredníctvom záujmových krúžkov. Krúžky prebiehajú pravidelne 1 - 2 krát v týždni v popoludňajších hodinách od septembra do júna. Spoločne zažijeme veľa vystúpení, zábavy, hier, spoznáme nových priateľov a miesta. Prihlásiť sa môžete v CVČ na ulici Bernolákova 30 v Novej Bani do 15. septembra 2018.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881