en
Neprehliadnite


Aktuality

V rámci prezentácie športu mesto Nová Baňa každoročne oceňuje najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za ich vynikajúce výsledky a reprezentáciu mesta.         

Čítať ďalej...


Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že na základe uzatvorenej zmluve o dielo, začnú dňom 07. júla 2020 práce na opravách výtlkov na miestnych komunikáciách. Upozorňujeme na čiastočné obmedzenia dopravy na jednotlivých úsekov ciest. Dotknuté úseky a ich obchádzky budú vyznačené dopravnými značkami. Práce budú prebiehať v mesiaci júl.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom oznamuje včelárom chovajúcich včely v katastri mesta Nová Baňa, že opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu sa rušia, nakoľko pominuli dôvody, pre ktoré bolo nutné ich nariadiť.

Zrušenia opatrení je v prílohe.


4.7. 2020 – 6.9.2020

Výstava pripravená pri príležitosti 100. výročia organizovaného poľovníctva na území Slovenskej republiky.

Kedysi bol lov jediným spôsobom obživy našich predkov, neskôr výsada šľachty a majetných, dnes sa stáva poľovníctvom, ktoré pomáha spravovať nielen poľovnú zver, ale všetky druhy zvierat a taktiež ich životné prostredie. V roku 1833 bol v Kežmarku založený prvý lovecký spolok, ktorý založili karpatskí Nemci. Právo poľovníctva sa viazalo na vlastníctvo pôdy alebo jej prenájom. Dňa 1. mája 1920 uverejnilo niekoľko poľovníkov z Bratislavy na základe iniciatívy generála zdravotníctva MUDr. Jána Červička výzvu, v ktorej sa vyzdvihol hospodársky význam poľovníctva na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Bolo navrhnuté založiť „Lovecký ochranný spolok pre Slovensko“. Ministerstvo Slovenska to schválilo 21. októbra 1920.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800