en
Neprehliadnite


Aktuality

Prítomní: Primátor mesta, Náčelník MsP, Jozef Bóna Náčelník DHZ, mjr. Mgr. Pavel Valenta HaZZ Žiar nad Hronom, Anna Tužinská konateľka MsBP, Viťazoslav Chrappa konateľ Msl, Mgr. Iveta Lukáčová, MsÚ Nová Baňa

Ospravedlnení: Viceprimátor mesta Ing. Tužinský, Prednostka MsÚ, Riaditeľ TS, JUDr. Lalka, MUDr. Katarína Tužinská, PharmDr. Norbert Chano, Bc. Ďurovský

Prizvaní: Mgr. Ing. Katarína Volfová, riaditeľka Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa a Mgr. Jana Hulová, riaditeľka DD a DSS Hrabiny

Zasadnutie otvoril a viedol predseda krízového štábu Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. Predseda krízového štábu informoval štáb o opatreniach, ktoré boli prijaté od predchádzajúceho zasadnutia krízového štábu (16.04.2020) na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19. Zároveň pre prizvaných informoval v priereze aj o situácii a prijatých opatreniach v Novej Bani od prvých prípadov výskytu ochorenia koronavírus na Slovensku t.j. od polovice marca 2020.
Mesto Nová Baňa prijalo nasledovné opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd:

Čítať ďalej...Technické služby mesta Nová Baňa upozorňujú občanov mesta na zmeny v dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta s účinnosťou od dňa 01.05.2020.

Čítať ďalej...


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s oznamuje občanom  mesta, že v mesiaci máj 2020 budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našom meste.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800