en
Neprehliadnite


Aktuality

Centrum voľného času, mesto Nová Baňa a Mestské lesy spol. s.r.o. Nová Baňa Vás pozývajú 10. októbra  2020 na jesennú turistiku spojenú s čistením NÁUČNÉHO CHODNÍKA ZVONIČKA .


Zákon 369/1990 o obecnom zriadení nám v §4 definuje úlohy pre samosprávu aj v oblasti ekonomickej činnosti v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja obce.
V záujme zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality života v našom meste pre všetky kategórie jeho obyvateľov je jednou z našich prvoradých úloh zabezpečiť dostatok disponibilných prostriedkov z externých ako aj interných zdrojov.

Čítať ďalej...


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.

Čítať ďalej...


Základná škola Jána Zemana prechádza do oranžovej fázy, a preto bude postupovať podľa odporúčaní ministerstva školstva a podľa pokynov RÚVZ v Žiari nad Hronom.

 

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800