en
Neprehliadnite


Aktuality

Kontajnery na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) budú umiestnené v zastrešených stojiskách na sídliskách koncom týždňa (štvrtok/piatok).


V každom z nás je krásne dieťa

a to dieťa povedie ťa

do krajiny snov, kde je život hrou,

darujme si v tento deň

s láskou aspoň jeden sen.

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý slávia v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa väčšinou (ale nie všade) oslavuje tradične 1. júna. Na Slovensku sa oslavuje od roku 1952.

Čítať ďalej...


Zápisnica

 komisie z pracovného pohovoru konaného na výber voľného miesta Samostatný odborný referent – Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku.

Dátum a miesto konania: dňa 28.05.2021, zasadacej miestnosti č. 10 na 1. poschodí Mestského úradu v Novej Bani v čase od 14,00 hod.

Zasadnutie viedol predseda výberovej komisie Ing. Karol Tužinský.

Účasť členov výberovej komisie na zasadnutí: prítomní 5 členovia.

Čítať ďalej...


Od 24. 05. 2021 je možné požiadať o vydanie očkovacieho certifikátu cez www.korona.gov.sk pre zaočkovaných proti ochoreniu Covid-19. Mesto Nová Baňa je súčinné a nápomocné pri požiadavke klientov o vydanie certifikátu o očkovaní.
O pomoc s vydaním a vytlačením očkovacieho certifikátu môžete požiadať denne v Klientskom centre Mestského úradu v čase úradných hodín u Ing. Mgr. Elišky Vallovej, agenda sociálnych vecí.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800