en
Neprehliadnite


Aktuality

V decembri minulého roka prišlo mesto Nová Baňa s myšlienkou usporiadať pravé zabíjačkové hody. Preto oslovilo predsedu Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa a zástupcu Banského dvora, a prednieslo im túto ideu. Všetci sme sa zhodli v tom, že ideme do toho, a tak Mesto Nová Baňa v spolupráci s Poľovníckou spoločnosťou mesta Nová Baňa a Banským dvorom po prvýkrát zorganizovali pravé Zabíjačkové hody v sobotu, 23. februára 2019.

Čítať ďalej...


Mesto informuje občanov, že od 25.2.2019 sa začne s realizáciou projektu formou priamej  distribúcie kompostéra do domácnosti prostredníctvom zamestnancov Technických služieb mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...


ZOZNAM   ZAREGISTROVANÝCH   KANDIDÁTOV

pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Novej Bani

Mesto Nová Baňa  u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva _doplňujúce voľby:

Volebnýobvod č.6

1.      Benjamín Mištík, 22 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

2.      Jozef Šipikal,  54 r., SZČO, Slovenská národná strana

3.      Viktória Valachovičová, Ing., PhD., 36 r., personálna manažérka, nezávislá kandidátka

 

 

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.


PONDELOK (4. marca 2019) - KARNEVAL v sále CVČ o 16.30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.
UTOROK (5. marca 2019) - Výlet do 2D kina Cinemax Banská Bystrica, Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici (poistka, vstupné do múzea, kino, vlaková preukážka).
STREDA ( 6. marca 2019) - Vychádzka s opekaním na Háji, hry v prírode.(poistka, odmeny)
ŠTVRTOK (22. 2. 2018) - Návšteva krytej plavárne, kreatívne tvorenie a hry v CVČ. (poistka, cestovné, vstupné, spotrebný materiál, odmeny).

Cena na tri dni: od 5.1.- 7.1 2019- krúžkar 25€ a nekrúžkar 30€.


 

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881