en
Neprehliadnite


Aktuality

Technické služby mesta Nová Baňa, ako správca miestnych komunikácií,  oznamujú občanom, že na základe zmluvy o dielo č. 15/2019 je stanovený harmonogram prác na predmetných úsekoch MK:

MK – Záhrbská
Dňa 08.07.2019  je čiastočná uzávierka  miestnej komunikácie Záhrbská v úseku od križovatky Kalvárska až po rodinný dom č. 12.
Dňa 09.07.2019 bude tento úsek uzatvorený v plnom rozsahu, v čase od 07:00 hod – 16:00 hod.
Obchádzka predmetného úseku  bude možná v tomto čase po ulici Kalvárska, Hviezdoslavova, Borošova.

MK – Tajch
Dňa 09.07.2019 je čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Tajch v úseku od autobusovej zastávky Rígel až po bufet Igora Mošku.
Dňa 10-11.07.2019 bude tento úsek uzatvorený v plnom rozsahu v čase od 08:00 - 17:00 hod. 

MK – Kútovská
Dňa 10.07.2019 je čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Kútovská  v úseku autobusovej zastávky Kútovci až po rodinný dom č. 61/30.
Dňa 11.07.2019 bude tento úsek uzatvorený v plnom rozsahu v čase od 08:00 hod – 17:00 hod.

 


Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci máj sa koná celonárodná kampaň „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce. Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktoré v širokej verejnosti prispeli k poznaniu, že cesta do práce na dvoch kolesách môže byť zdraviu, peňaženke, životnému prostrediu, ale predovšetkým dobrému pocitu prospešná, sa do 6. ročníka tejto súťaže mesto Nová Baňa bez zaváhania opäť zapojilo.

Čítať ďalej...


1.7. 2019 – 18.10.2019

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Na výstavevyniknú najkrajšie svadobné kroje zo Šatnice Matice slovenskej, ktorá vlastní 1658krojov pre ženy, mužov i deti. Požičovňa kostýmov a krojov MS je garantom zachovania, obnovy a udržiavania originality tradičného ľudového odevu, tradičných kalendárových obyčají. Zbierkami krojov, kostýmov, doplnkov a rekvizít podporuje ochotnícke, poloprofesionálne a profesionálne súbory pri prezentácií kultúrneho dedičstva a spomienkach na významné osobnosti a udalosti národnej a literárnej histórie Slovenska. Výstava bude pozostávať z fotografií svadobných ľudových odevov s prezentáciou svadobných odevov z rôznych oblastí Slovenska. Cieľom výstavy je ukázať návštevníkom tradičné slovenské odevy také, aké sú – krásne, originálne a jedinečné. Vystavené budú svadobné kroje z Turca, Bzovíka, Podkoníc, Šariša, Terchovej, Važca, Veľkého Lipníka, Viničného, Ždiaru a Detvy.

Čítať ďalej...


Na webovej stránke mesta Nová Baňa pribudol nový banner: EUROFONDY, GRANTY, DOTÁCIE, kde pod jedným nájdete všetky linky a informácie o projektoch.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800