en
Neprehliadnite


Aktuality

V piatok 10. januára sa stretli fotografi - amatéri vo vestibule kina Vatra na vyhodnotení  XXVI. ročníka súťažnej amatérskej fotografie AMFO Nová Baňa 2019.

Čítať ďalej...


Primátor mesta a poslanci MsZ Nová Baňa vás pozývajú na Novoročné stretnutie občanov s primátorom mesta, vedením mesta a poslancami MsZ, ktoré sa uskutoční v piatok 24. januára 2020 o 17:00 hod. v kine Vatra Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Mládežnícky parlament mesta Nová Baňa v spolupráci s CVČ Nová Baňa vás pozýva na Študentský ples, ktorý sa uskutoční 1. februára 2020 o 18:00 hod. v CVČ. Vstupné 9€. Tešíme sa na vás!

Čítať ďalej...


Zimná údržba pozemných komunikácií ( ďalej len ZÚ ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zaisťuje v zimnom období, a to spravidla v dobe od 1.decembra príslušného roka do 15. marca nasledujúceho roka, zjazdnosť miestnych komunikácií, schodnosť priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest a chodníkoch pre peších odstraňovaním nedostatkov v zjazdnosti a schodnosti vzniknutých zimnými poveternostnými podmienkami.
Zimnú údržbu mestských komunikácií na správnom území mesta Nová Baňa vykonávajú Technické služby mesta Nová Baňa, príspevková organizácia, ako jednu zo svojich hlavných činností určených zriaďovateľom v zriaďovacej listine. Povinnosť

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800