en
Neprehliadnite


Aktuality

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že na základe zmluvy o dielo začnú 11.11.2019 stavebné práce na kapitálovej akcii „Asfaltovanie miestnej komunikácie ul. Hviezdoslavova“. Predmetná miestna komunikácia bude bez dopravného obmedzenia. Stavebné práce budú vykonávané od rodinného domu č. 17 po rodinný dom č. 23.


Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje svojim čitateľom, že z dôvodu nesúhlasných pripomienok dotknutých organizácií sa termín otvorenia mestskej knižnice posúva odhadom k 15. 12. 2019.
Ďakujeme za pochopenie. 

Mesto Nová Baňa so sídlom Námestie slobody č.1, 968 01 Nová Baňa v súlade s ustanoveniami §6 ods.1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

pre obsadenie pracovného miesta na Mestskej polícii mesta Nová Baňa.

Zamestnávateľ: Mesto Nová Baňa

Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

Názov funkcie, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: náčelník Mestskej polície mesta Nová Baňa

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0

Predpokladaný termín nástupu: 01.12.2019

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800