en
Neprehliadnite


Aktuality

ZÁKONNÉ POVINNOSTI CHOVATEĽA ZVIERAT NA ÚSEKU VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI V ROKU 2018 - UPOZORNENIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom Vám z dôvodu informovanosti chovateľov predkladá informáciu o :
1. podmienkach udržania štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb ( je ňou včasné vykonanie profylaktických a diagnostických akcií v rámci VPO na rok 2018),

Čítať ďalej...


Dobrovoľný Hasičský Zbor mesta Nová Baňa zriadilo mesto Nová Baňa. Vznik Dobrovoľného Hasičského Zboru mesta Nová Baňa (DHZM) sa viaže k dátumu 6.7.2017. Jozef Bóna starší bol vymenovaný do funkcie veliteľa jednotky dňa 13.12.2017 mestským zastupiteľstvom.

Čítať ďalej...


V druhom novoročnom týždni 10. januára sa vo vestibule kina Vatra stretli amatéri fotografií na vyhodnotení XXIV. ročníka súťažnej amatérskej fotografie AMFO Nová Baňa 2017. Osem autorov vystavovalo 45 farebných fotografií na témy – život a ľudia v našom meste,  príroda a turistické centrá mesta a okolia, kultúrne pamiatky v našom meste, ľudové tradície a zvykoslovie v meste a okolí a iné ľubovoľné tematické zameranie týkajúce sa nášho mesta.

Čítať ďalej...


 

Vianočné trhy organizované mestom Nová Baňa sa už po tretí raz konali vo vnútorných, aj vonkajších priestoroch Centra voľného času (CVČ). Od 9-tej do 20-tej sa tu zastavili stovky Novobančanov, aj cezpoľných.

 

 

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800