en
Neprehliadnite


Aktuality

Heligónka je nádherným odkazom predkov, dychom histórie, dušou ľudových piesní...
„Ľudovú pieseň bolo v minulosti počuť na každom kroku, bola prirodzenou súčasťou života našich predkov. Nezaobišla sa bez nej žiadna oslava, spoločenská udalosť či práca na poli.“
Týmito slovami moderátorka Mgr. Jana Tencerová otvorila 31. ročník tradičného podujatia Novobanskí heligónkari. Mesto Nová Baňa pripravilo dve vystúpenia v sobotu 31. januára 2015 v kine Vatra. Tohtoročným námetom bolo Kopanie zemiakov u Búryovcov.

Čítať ďalej...


Rok 2014 ubehol veľmi rýchlo a my sme opäť ocenili športovcov, ktorí sa v ňom zaslúžili o reprezentáciu nielen svojich športových klubov, ale aj mesta Nová Baňa.
V sále kina Vatra sa v piatok 23. januára 2015 zišli nominovaní športovci, tréneri, predsedovia a zástupcovia športových klubov, riaditelia škôl a všetci tí, ktorí sledujú športové dianie v meste.

Čítať ďalej...


Kultúrne podujatia sme v tohto roku začali Novoročným koncertom miešaného speváckeho zboru mesta Cantus Monte Regis. V hodinovom koncerte nám spevácky zbor opäť dokázal svoje kvality. Pod taktovkou Mgr. art. Margaréty Žňavovej a Jozefa Kráľa sme mali možnosť vypočuť si diela sakrálnej aj svetskej tvorby.

Čítať ďalej...


Občianske združenie pri CVČ - Centráčik v spolupráci s mestom Nová Baňa organizuje 13. 2. 2015 o 19.00 hod. v sále CVČ -  5. ročník Novobanský ples.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800