en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa pozýva všetky malé deti do kina Vatra. Príde k nám Mikuláš, 5. decembra 2019 o 16:00 hod. V programe vystúpi tanečná prípravka "LIENKY" z CVČ Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa Vás pozýva na výstavu XXVI. ročníka amatérskej fotografickej súťaže AMFO Nová Baňa 2019.

Čítať ďalej...    MESTO NOVÁ BAŇA

       Námestie slobody 1, 968 01  Nová Baňa

        Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Nová Baňa podľa § 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na volebné obdobie rokov 2020- 2026. Informácia o voľnom pracovnom mieste je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 175/2019 zo dňa 20.11.2019. 

Názov funkcie:
hlavný kontrolór

Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer

Rozsah výkonu funkcie:
čiastočný pracovný úväzok 0,6  

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800