Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Holý Anton, Ing., CSc.
Miesto a dátum narodenia
Nová Baňa, 11.02. 1957
Miesto a dátum úmrtia

Manžel / manželka
Iveta Holá, rod. Hoffnerová, Ing. (umrela)
Deti
Anton Holý, Ing.
Miroslava Vachalková, rod. Holá
Katarína Holá


Rodičia
Holý Metod
Holá Anna, rod.Suchá


Vzdelanie Strojnícka priemyslovka vo Zvolene
Strojnícka fakulta, SVŠT v Bratislave
1989 vedecká hodnosť kandidát technickych vied vo vednom odbore fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave
Profesná dráha a pracovné pôsobenie  1981–1992 interný ašpirant, výskumný a vedecký pracovník vo VÚZ (Výskumny ústav zváračský), Bratislava; externe pracoval na Strojníckej fakulte v Bratislave; externe tiež ako súdny znalec pri riešení havarijných a materiálovych expertíz; člen československej electron mikroskopickej spolocnosti, zástupca za Slovensko; 1992 – 2004 vedecko - výskumný pracovník na Universiteit Gent Belgium, delegát IIW (Medzinarodný zváračský inštitút) za Belgicko; 2004-2005 vedecko-výskumný pracovník v TWI (World Centre for Materials and Joining Technology), Cambridge, UK (TWI – Svetové centrum pre materiály a technológie spájania); 2006-2007 vedecký pracovník vo Výskumnom ústave zváračskom – Priemyselný inštitút SR, Bratislava; 2007 – 2022 výskumno-vývojový pracovník vo firme voestalpine Böhler Welding Austria GmbH, Kapfenberg, Austria, delegát IIW (Medzinarodný zváračský inštitút) za Rakúsko Vo svojej práci sa zameral na riešenie problémov fyzikálnej metalurgie a zvariteľnosti ocele. Jeho hlavná pozornosť pri výskume bola však sustredená na skúmanie štruktúrnych charakteristík, mechanických a plastických vlastností zvarových spojov a ich spoľahlivosti. Je špecialista v oblasti transmisnej (TEM), rastrovacej (SEM) a optickej mikroskopie (LOM) pri skúmaní štruktúrnych a subštruktúrnych charakteristík materiálov. Podieľal sa na riešení mnohých medzinárodných projektov na Univerzite v Gente, v TWI – World Centre for Materials and Joining Technology, Cambridge, UK a na výskume a vývoji novo-vyvíjaných zváracich materiálov vo firme voestalpine Böhler Welding Austria GmbH, Rakúsko. Okrem toho sa podieľal na riešení veľkého množstva havarijných – materiálových expertíz.
Záujmy, záľuby veda, dejiny a poľovníctvo
Ocenenia, uznania
Cena dekana Strojníckej fakulty za vynikajúce študijné výsledky
Iné
Prvý na svete pozoroval komplexitu štruktúry oxidických inklúzií v zvarových kovoch na tenkých kovových fóliách metódami transmisnej elektrónovej mikroskopie (TEM), selekčnej elektrónovej difrakcie (SED) a EDX chemickej mikroanalýzy a urobil ich klasifikáciu.
Prvý tiež sledoval štruktúru BN keramiky na tenkých keramických fóliách metódou transmisnej elektrónovej mikroskopie.

Význam:
viac ako slovenský
Vzťah k Novej Bani:
Rodák z Novej Bane
Zaradenie: Veda a technika

Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.