Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Holý Ján, Ing., CSc. (z Richtárovho vrchu)
Miesto a dátum narodenia
Nová Baňa, 25. 2. 1925
Miesto a dátum úmrtia
Nová Baňa, 23. 1. 2011
Manžel / manželka
Holá Helena, rod. Holá
Deti
Holý Ján
Holá Helena, rod. Holá, stredoškolská profesorka, dejepis - ruština
Rodičia
Holý Anton, pôvodom od Zadniakov
Holá Jozefína, rod. Tužinská, pôvodom od Feriancov
Vzdelanie 1939 - Štátna ľudová škola Nová Baňa - Štále
1941 – Štátna hospodárska škola
1944 - Štátna meštianska škola Nová Baňa
1950 - Jednoročná horárska škola Humenné
1952 – Štátna skúška pre samostatných lesných hospodárov v Gotwaldove (Zlín-ČR)
1958 - Stredná lesnícka technická škola Liptovský Hrádok
1965 - Lesnícka fakulta VŠLD vo Zvolene - diaľkovo
1975 - Obhájenie dizertačnej práce CSc. na VŠLD vo Zvolene
Ďalej absolvoval doplnkové pedagogické štúdium v Nitre, funkčné štúdium pre riaditeľov škôl a ďalšie doplnkové vzdelávania.
Profesná dráha a pracovné pôsobenie Životnou túžbou Jána Holého bolo zasvätiť život lesu a
hospodáreniu v lesoch. Naplnenie týchto túžob sa u
neho realizovalo hlavne výchovou nového lesníckeho
dorastu. Pritom sa staral aj o odborný rast kolegov -
učiteľov. Všeobecne presadzoval zásadu, že kto chce
iných učiť a viesť, musí sa sám učiť. Snaha sústavne
sa vzdelávať sprevádzala Ing. Holého celý život.

Väčšinu profesijného života strávil pri budovaní
učňovského lesníckeho školstva v Československu a
dlhé roky pôsobil ako riaditeľ rôznych škôl tohto typu na Slovensku:
1950 – 1960: vedenie Výcvikového strediska pracujúceho dorastu v Borde, ktoré sa stalo Lesníckym učilišťom. Tento komplex vybudoval Ing. Ján Holý spolu so žiakmi a zamestnancami školy svojpomocne;
1960 – 1962: riaditeľ Lesníckeho učilišťa v Revúcej;
1962 – 1985: riaditeľ Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Banskej Štiavnici. To sa za jeho pôsobenia do roku 1985, kedy odchádzal do dôchodku, rozrástlo zo skromných začiatkov na 17 tried. Škola v tých časoch patrila medzi najlepšie tohto typu v Čechách a na Slovensku. Študenti dosahovali vynikajúce študijné, pracovné a športové výsledky.
Ján Holý tieto výsledky pripisoval aj tomu, že pracoval s ideálnymi ľuďmi, ktorých mal rád a ktorým sa snažil dať jasný cieľ a smer života.
S vďakou spomínal na kolegov Ivaniča, Šmondrka, Benkoviča, Gondu, Rudinského, Paliatku, Metoda Holého, Mandžáka, Beňu a na mnohých ďalších;
1992 – 1993: riaditeľ Základnej školy sv. Alžbety v Novej Bani, kde aj učil a viedol záujmové krúžky už ako dôchodca.

Ján Holý aktívne pracoval v okresných a ústredných orgánoch Slovenského poľovníckeho zväzu - SPZ (strelecká komisia, člen a predseda poľovníckej komisie Ústredného výboru SPZ, člen hodnotiteľskej komisie pre hodnotenie trofejí, prednášateľ kandidátom poľovníctva, bol rozhodca v streľbe a pod.).

Bol členom komisie pre otázky lesníckeho školstva pri Ministerstve lesného a vodného hospodárstva ČSSR a člen inšpekčnej skupiny pri Ministerstve školstva ČSSR.

Napísal 5 učebníc pre lesnícke odborné učilištia.

Bol celý život oduševneným ochranárom lesa. Koncom osemdesiatych rokov 20. storočia v poznámkach k histórii a súčasnosti lesníckeko školstva v Banskej Štiavnici napísal: "Ochrana lesa je aj preto dôležitá, aby sa nám všetkým lepšie dýchalo." To bolo posolstvo aj pre nás súčasníkov, ktorí už pociťujeme účinky skleníkového efektu aj na sebe.
Záujmy, záľuby ochrana lesa
poľovníctvo
streľba
Ocenenia, uznania

Iné

Význam:
celoslovenský
Vzťah k Novej Bani:
rodák z Novej Bane
Zaradenie: školstvo

Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.