Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Katina Stanislav, doc., PaedDr., RNDr., PhD.
Miesto a dátum narodenia
Nová Baňa, 18.09.1976
Miesto a dátum úmrtia

Manžel / manželka
Mgr. Ivana Katinová
Deti
Anton Katina
Ján Katina
Rodičia
Ing. Klaudia Katinová
Ing. Stanislav Katina
Vzdelanie 2016–2022 Pilates, Pilates Mat I, II, III, Reformer I, II, III, Chair, Barrels a Trapeze Table Instructor Diploma, Balanced Body University, Sacramento, California, United States 2009–2013 balet, First Professional Diploma; Imperial Society of Teachers of Dancing, Faculty of Cecchetti Classical Ballet, Londýn, Veľká Británia 2009–2013 argentínske tango, Teaching Diploma in Paedagogy and Choreography of Argentine Tango; Centro Educativo del Tango de Buenos Aires (Univerzite argentínskeho tanga), Buenos Aires, Argentína 2009 docent (doc.), pravdepodobnosť a matematická štatistika (Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) 2001–2005 PhD., pravdepodobnosť a matematická štatistika (Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) 2000–2001 doktor prírodných vied (RNDr.), pravdepodobnosť a matematická štatistika (Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) 1999–2000 doktor pedagogiky (PaedDr.), biológia (Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta) 1999–2001 magister (Mgr.), pravdepodobnosť a matematická štatistika, poistná matematika (Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) 1994–1999 magister (Mgr.), matematika a biológia so zameraním na vzdelávanie (Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) 1990–1994 Gymnázium Nová Baňa
Profesná dráha a pracovné pôsobenie Vedecké pôsobenie na Slovensku a v Čechách: od 2013 docent, zástupca riaditeľa pre aplikovanú matematiku a štatistiku, vedúci tímu štatistika a modelovanie; Masarykova Univerzita, Ústav matematiky a štatistiky (Česká republika) 2009–2013 docent; Univerzita Komenského, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Bratislava (Slovensko) 1999–2009 odborný asistent; Univerzita Komenského, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Bratislava (Slovensko) od 2021 samostatný vedecký pracovník; Akadémia vied Českej republiky, Ústav informatiky (Česká republika) od 2000 samostatný vedecký pracovník; Slovenská akadémia vied, Ústav normálnej a patologickej fyziológie (2000–2020), Neuroimunologický ústav (od 2020), Bratislava (Slovensko) Vedecké pôsobenie v zahraničí: 2009–2013 vedecký pracovník; Glasgowská univerzita, Katedra matematiky a štatistiky (Škótsko, Veľká Británia) 2009 vedecký pracovník; Neurospin, Ústav biomedicínskeho zobrazovania, CEA-Saclay (Francúzsko) 2008–2009 hosťujúci profesor; Viedenská univerzita, Ústav antropológie (Rakúsko) 2006–2008 vedecký pracovník; Viedenská univerzita, Ústav antropológie (Rakúsko) 2005 vedecký asistent; Carl von Ossietzky univerzita, Oldenburg (Nemecko) 2003 vedecký asistent; Univerzita v Alberte, Katedra matematických a štatistických vied, Edmonton (Alberta, Kanada) 2003 vedecký asistent; Louisianská štátna univerzita, New Orleans (USA) a Penningtonské biomedicínske vedecké centrum; Baton Rouge (Louisiana, USA) Krátkodobé pobyty v zahraničí: USA, Kanada, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Nórsko, Belgicko, Holandsko, Poľsko, Maďarsko a Rusko
Záujmy, záľuby pilates, Ashtanga joga, argentínske tango, balet:tanečník, učiteľ a choreograf argentínskeho tanga, vystupoval nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Českej republike a Veľkej Británii. Absolvoval niekoľko desiatok workshopov a festivalov po celom svete (Rakúsko, Grécko, Taliansko, Veľká Británia, Holandsko, Argentína, Kanada).
Ocenenia, uznania
- Čestný vedecký pracovník (Honorary Research Fellow); Glasgowská univerzita, Katedra matematiky a štatistiky (Škótsko, Veľká Británia) - Medzinárodná spoločnosť klinickej bioštatistiky — člen výkonného výboru (2016–2019), člen (od roku 2016) a predseda (od roku 2018) komisie Štatistika v regulatórnych záležitostiach, člen (2007–2021) a sekretár (2007–2010) komisie Národné skupiny - Česká štatistická spoločnosť, člen expertnej skupiny COVID-19 - Krajské riaditeľstvo polície Juhomoravského kraja, Brno (2020–2021) - Úrad vlády Českej republiky, Praha (hodnotiteľ) - Národný akreditačný úrad, Praha (hodnotiteľ)
Iné
web: https://www.muni.cz/lide/111465-stanislav-katina/zivotopis
expertná činnosť v oblasti analýzy dát, štatistiky, klinickej bioštatistiky;
spolupráca s biofarmaceutickými spoločnosťami pri vývoji vakcíny na Alzheimerovu chorobu, onkologické a iné ochorenia;
viac ako 150 publikácií s viac ako 1000 citáciami v citačných indexoch;
garant magisterského štúdia Štatistika a analýza dát na Masarykovej univerzite;
člen odborovej rady doktorského štúdia Štatistika a matematika na Masarykovej univerzite;
predseda odborovej komisie doktorského štúdia pravdepodobnosť, štatistika a matematické modelovanie;
externý skúšajúci doktorského štúdia aplikovanej matematiky a štatistiky na Univerzite Palackého, Olomouc
Význam:
viac ako slovenský
Vzťah k Novej Bani:
Rodák z Novej Bane
Zaradenie: Veda a technika
Iné: vysokoškolská pedagogika, biofarmaceutický priemysel, argentínske tango

Aktuality

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA

7. 6. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA.Mesto Nová Baňa a DS MÚZa Nová Baňa vás pozývajú na divadelné predstavenie ......

Začni leto s nami - MDD

7. 6. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Začni leto s nami V sobotu 3. júna 2023 pripravili Knauf Insulation, s. r. o. a mesto Nová Baňa celodenné podujatie pri príleži......

Hlasitá skúška elektronických sirén

7. 6. 2023
Nová Baňa Oznamy

Dňa 9.6.2023 bude vykonaná hlasitá skúška elektronických sirén, skúšku vykoná Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného syst......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.