Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Polc Ján, Mgr.
Miesto a dátum narodenia
Nová Baňa
12.01.1939


Miesto a dátum úmrtia
Nová Baňa
19.07.1997
Manžel / manželka
Terézia Polcová, rod. Kosecová
Deti
Mgr. Jana Holá, rod. Polcová
Mgr. Gabriela Kuchárová, rod. Polcová
Rodičia

Vzdelanie vysokoškolské
1957 - 1962 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor matematika a deskriptívna geometria
1980 - 1982 MFF UK BRATISLAVA, Katedra teoretickej kybernetiky
Profesná dráha a pracovné pôsobenie ZŠ vychodil v Novej Bani. Maturoval v Žarnovici v roku 1957. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor matematika - deskriptívna geometria. Nakoľko v tom období bol nedostatok učiteľov matematiky, v IV. ročníku sa prihlásil na výzvu Komunistickej strany Slovenska (KSS) a odišiel predčasne učiť do sklárskeho učilišťa v Katarínskej Hute, okr. Lučenec, s tým, že V. ročník štúdia dokončí diaľkovo, čo sa aj stalo. Po absolvovaní základnej vojenskej služby (ZVS) v roku 1964 nastúpil na nábor do Ostravsko-karvínskeho revíru, kde pracoval ako baník na stene v bani Mier Velkoduly, 1. máj, Karviná. V roku 1965 sa vrátil do rodného mesta, kde vyučoval matematiku na SVŠ a gymnáziu až do roku 1970, kedy z politických dôvodov musel opustiť školské služby.
1970 - SZTS Nová Baňa, plánovač výroby
1971 - 1972 SEŠ a 1. ZDŠ Levice, učiteľ
1972 - 1973 Gymnázium Veľký Krtíš, stredoškolský profesor
1973 - 1979 Štátne lesy Modrý Kameň, lesný robotník
1979 - 1990 SES Tlmače, programátor a analytik vo výpočtovom stredisku - nakoľko ho táto práca zaujala, v rokoch 1980 - 1982 absolvoval postgraduálne štúdium matematickej informatiky a kybernetiky MFF UK Bratislava
1990 ONV Žiar nad Hronom, školský inšpektor
1990 - 1997 primátor mesta Nová Baňa

Mgr. Ján Polc, prvý primátor Novej Bane
Pod jeho vedením sa vytvoril mestský úrad ako výkonný orgán samosprávy, neskôr bola zriadená mestská polícia najprv len s jedným zamestnancom. Bol zriadený aj referát Mestské lesy.

Kvôli lepšej informovanosti občanov a návštevníkov mesta dal zriadiť informačné centrum, ktoré sa zároveň stalo redakciou Novobanských novín, začali pravidelne vychádzať ako mesačník Novobanské noviny.

V budove mestskej radnice bola zriadená nová sobášna miestnosť.

Mesto sa stalo členom Združenia 7 banských kráľovských miest – BB, BŠ, BB, Ľubietová, Kremnica, Pukanec a Nová Baňa. Cieľom združenia bolo oživenie histórie baníctva a priblíženie ťažkého života baníkov a ich rodín, obnova banských technických zariadení a baníckych tradícií.

Urobila sa kompletná rekonštrukcia mestského kúpaliska. Vykonali sa aj rekonštrukčné práce na futbalovom štadióne, námestie tiež dostalo nový výzor.

V oblasti infraštruktúry mesto riešilo problémy s pitnou vodou, riešením boli doplňujúce zdroje vybudované na Starej Hute a Kajlovke, ukončilo sa vybudovanie verejného vodovodu na Záhrbe, vybudoval sa vodojem na Hrádzi. Pokračovalo sa v rozširovaní plynofikácie na uliciach Kollárova, Májová, Hviezdoslavova, Viničná, Sládkovičova, Hrádza, Štúrova, M.R.Štefánika.

Za podpory mesta sa vybudoval prvý náučný chodník Vojšín, ktorý spojil dve prírodné pamiatky - Starohutský vodopád a Andezitové kamenné more v Malej Lehote.


Záujmy, záľuby Ako profesor na stredných školách aktívne hrával futbal, hokej, tiež trénoval mládežnícke družstvá v týchto športoch.
Ocenenia, uznania

Iné
V roku 1968 bol zakladajúcim členom skupiny "Bradlo", ktorá nesúhlasila so vstupom spojeneckých vojsk na naše územie, za čo bol v roku 1971 odsúdený na peňažný trest a musel odísť zo školských služieb natrvalo. Na ďalších 20 rokov sa stal vďačným objektom na pozorovanie pre štátnu bezpečnosť.
V roku 1991 bolo trestné stíhanie zastavené a následne bol rehabilitovaný.
V novembri 1989 sa bývalí členova skupiny "Bradlo" opäť zišli a stali sa jadrom budúceho VPN (Verejnosť proti násiliu) v Novej Bani.
Význam:
lokálny
Vzťah k Novej Bani:
rodák z Novej Bane
Zaradenie: politika
Iné: školstvo

Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.