Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Polc Ján, Mgr.
Miesto a dátum narodenia
Nová Baňa
12.01.1939


Miesto a dátum úmrtia
Nová Baňa
19.07.1997
Manžel / manželka
Terézia Polcová, rod. Kosecová
Deti
Mgr. Jana Holá, rod. Polcová
Mgr. Gabriela Kuchárová, rod. Polcová
Rodičia

Vzdelanie vysokoškolské
1957 - 1962 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor matematika a deskriptívna geometria
1980 - 1982 MFF UK BRATISLAVA, Katedra teoretickej kybernetiky
Profesná dráha a pracovné pôsobenie ZŠ vychodil v Novej Bani. Maturoval v Žarnovici v roku 1957. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor matematika - deskriptívna geometria. Nakoľko v tom období bol nedostatok učiteľov matematiky, v IV. ročníku sa prihlásil na výzvu Komunistickej strany Slovenska (KSS) a odišiel predčasne učiť do sklárskeho učilišťa v Katarínskej Hute, okr. Lučenec, s tým, že V. ročník štúdia dokončí diaľkovo, čo sa aj stalo. Po absolvovaní základnej vojenskej služby (ZVS) v roku 1964 nastúpil na nábor do Ostravsko-karvínskeho revíru, kde pracoval ako baník na stene v bani Mier Velkoduly, 1. máj, Karviná. V roku 1965 sa vrátil do rodného mesta, kde vyučoval matematiku na SVŠ a gymnáziu až do roku 1970, kedy z politických dôvodov musel opustiť školské služby.
1970 - SZTS Nová Baňa, plánovač výroby
1971 - 1972 SEŠ a 1. ZDŠ Levice, učiteľ
1972 - 1973 Gymnázium Veľký Krtíš, stredoškolský profesor
1973 - 1979 Štátne lesy Modrý Kameň, lesný robotník
1979 - 1990 SES Tlmače, programátor a analytik vo výpočtovom stredisku - nakoľko ho táto práca zaujala, v rokoch 1980 - 1982 absolvoval postgraduálne štúdium matematickej informatiky a kybernetiky MFF UK Bratislava
1990 ONV Žiar nad Hronom, školský inšpektor
1990 - 1997 primátor mesta Nová Baňa

Mgr. Ján Polc, prvý primátor Novej Bane
Pod jeho vedením sa vytvoril mestský úrad ako výkonný orgán samosprávy, neskôr bola zriadená mestská polícia najprv len s jedným zamestnancom. Bol zriadený aj referát Mestské lesy.

Kvôli lepšej informovanosti občanov a návštevníkov mesta dal zriadiť informačné centrum, ktoré sa zároveň stalo redakciou Novobanských novín, začali pravidelne vychádzať ako mesačník Novobanské noviny.

V budove mestskej radnice bola zriadená nová sobášna miestnosť.

Mesto sa stalo členom Združenia 7 banských kráľovských miest – BB, BŠ, BB, Ľubietová, Kremnica, Pukanec a Nová Baňa. Cieľom združenia bolo oživenie histórie baníctva a priblíženie ťažkého života baníkov a ich rodín, obnova banských technických zariadení a baníckych tradícií.

Urobila sa kompletná rekonštrukcia mestského kúpaliska. Vykonali sa aj rekonštrukčné práce na futbalovom štadióne, námestie tiež dostalo nový výzor.

V oblasti infraštruktúry mesto riešilo problémy s pitnou vodou, riešením boli doplňujúce zdroje vybudované na Starej Hute a Kajlovke, ukončilo sa vybudovanie verejného vodovodu na Záhrbe, vybudoval sa vodojem na Hrádzi. Pokračovalo sa v rozširovaní plynofikácie na uliciach Kollárova, Májová, Hviezdoslavova, Viničná, Sládkovičova, Hrádza, Štúrova, M.R.Štefánika.

Za podpory mesta sa vybudoval prvý náučný chodník Vojšín, ktorý spojil dve prírodné pamiatky - Starohutský vodopád a Andezitové kamenné more v Malej Lehote.


Záujmy, záľuby Ako profesor na stredných školách aktívne hrával futbal, hokej, tiež trénoval mládežnícke družstvá v týchto športoch.
Ocenenia, uznania

Iné
V roku 1968 bol zakladajúcim členom skupiny "Bradlo", ktorá nesúhlasila so vstupom spojeneckých vojsk na naše územie, za čo bol v roku 1971 odsúdený na peňažný trest a musel odísť zo školských služieb natrvalo. Na ďalších 20 rokov sa stal vďačným objektom na pozorovanie pre štátnu bezpečnosť.
V roku 1991 bolo trestné stíhanie zastavené a následne bol rehabilitovaný.
V novembri 1989 sa bývalí členova skupiny "Bradlo" opäť zišli a stali sa jadrom budúceho VPN (Verejnosť proti násiliu) v Novej Bani.
Význam:
lokálny
Vzťah k Novej Bani:
rodák z Novej Bane
Zaradenie: politika
Iné: školstvo

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

28. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Zabavte sa s nami 2024

28. 5. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Celodenné kultúrno-športovo-zábavné podujatie sa uskutočnilo 25. mája vďaka spojeniu Knauf Insulation, s. r. o. s mestom Nová Baňa......

Beseda s MUDr. Ľubomírom Snopekom

27. 5. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s MUDr. Ľubomírom Snopekom, stomatológom, na tému Stomatológia v minulosti a v súčas......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.