Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Zrebený Alexander, PhDr.
Miesto a dátum narodenia
Banská Hodruša, 22.01.1922
Miesto a dátum úmrtia
Zvolen, 02.09.1985
Manžel / manželka
Marta, rod. Oscitá
Katarína, rod. Tichá
Deti
Alexander (1970-2019)
Rodičia
Alexander Zrebený, baník
Katarína, rod. Dekiská
Vzdelanie 1936 - absolvoval osemročnú Katolícku ľudovú školu v Hodruši;
1936/37 - externé štúdium na Františkánskom gymnáziu v Malackách;
1938 - pokračoval tretím ročníkom na Reálnom gymnáziu v Banskej Štiavnici;
1944 - maturita
1944-1945 štúdium katolíckej teológie na Vysokej škole bohosloveckej v Banskej Bystrici, štúdium zanechal v 5. semestri;
1947 - štúdium hudby na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a na Mestskej hudobnej škole v Trnave;
1947 - zložil diferenciálnu maturitnú skúšku na Štátnej učiteľskej akadémii v Trnave;
1948 - absolvoval odbornú skúšku v Spišskej Kapitule
a získal diplom kantora, čím sa stal profesionálnym
organistom;
V júli 1950 absolvoval praktické cvičenia z hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave.
V akademickom roku 1950/51 diaľkovo pokračoval v štúdiu druhým ročníkom, štúdium nedokončil.
1961-1966 štúdium archívnictva v Bratislave;
1972 - zložil rigoróznu skúšku.
Profesná dráha a pracovné pôsobenie 1947 - výpomocný učiteľ na Štátnej meštianskej škole v Majcichove; 1947/48 - pridelený na Štátnu meštiansku školu do Budmeríc a vymenovaný aj za učiteľa Ľudovej hospodárskej školy v Budmericiach. Učil matematiku, ruštinu, slovenčinu, dejepis, občiansku náuku a náuku o hospodárstve. Tu založil Miestny odbor Matice slovenskej v  Budmericiach; 1948 - začal učiť na Strednej škole v Majcichove, kde odmietol ponúknuté riaditeľské miesto; 1949 - vyšetrovaný a väznený za protištátnu činnosť; 1951-1952 organista na Rímskokatolíckom farskom úrade prepozitúry v Novom Meste nad Váhom; 16. marca 1953 nastúpil do Okresného archívu v Trenčíne, od 1. apríla 1961 systemizovaný na miesto samostatného archívneho pracovníka. Od roku 1962 bol členom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Od 15. mája 1967 sa zamestnal v archíve Slovenskej akadémie vied v Bratislave ako odborný pracovník. Od 16. februára 1968 zastával miesto vedúceho v Okresnom archíve vo Zvolene. Po krátkom pôsobení v  Slovenskom banskom múzeu v  Banskej Štiavnici 1. júla 1972 nastúpil na pozíciu riaditeľa Mestského múzea v Novej Bani, dnešného Pohronského múzea. V Novej Bani založil krúžok mladých historikov. Bol recenzentom regionálnych monografií a členom redakčných rád Vlastivedného časopisu okresu Žiar nad Hronom a Stredoslovenského zborníka, ktorý vydávalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Z jeho bohatej publikačnej činnosti vyberáme: - Trenčín v období protihabsburských povstaní - Príspevok k dejinám Trenčína v 16. – 17. storočí - Z dejín Bzovíka - Zvolen do roku 1526 - Z feudálnych dejín Krupiny - Nová Baňa a okolie - Dejiny Novej Bane - Dejiny Brehov
Záujmy, záľuby hudba, história
Ocenenia, uznania

Iné
Zdroje:
Fejesová Mária: Osobnosti slovenského archívnictva (4) Alexander Zrebený. In. Fórum archivárov, roč. XXX, 2021, č.2, s. 38-48;
Pozostalosť A. Zrebeného v Pohronskom múzeu v Novej Bani zbierkový fond, prírastkové č. 1988/0788;
Fotoarchív Pohronského múzea

Význam:
celoslovenský
Vzťah k Novej Bani:
pôsobil alebo pôsobí v Novej Bani
Zaradenie: archívnictvo
historické vedy
múzejníctvo

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.