Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Zrebený Alexander, PhDr.
Miesto a dátum narodenia
Banská Hodruša, 22.01.1922
Miesto a dátum úmrtia
Zvolen, 02.09.1985
Manžel / manželka
Marta, rod. Oscitá
Katarína, rod. Tichá
Deti
Alexander (1970-2019)
Rodičia
Alexander Zrebený, baník
Katarína, rod. Dekiská
Vzdelanie 1936 - absolvoval osemročnú Katolícku ľudovú školu v Hodruši;
1936/37 - externé štúdium na Františkánskom gymnáziu v Malackách;
1938 - pokračoval tretím ročníkom na Reálnom gymnáziu v Banskej Štiavnici;
1944 - maturita
1944-1945 štúdium katolíckej teológie na Vysokej škole bohosloveckej v Banskej Bystrici, štúdium zanechal v 5. semestri;
1947 - štúdium hudby na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a na Mestskej hudobnej škole v Trnave;
1947 - zložil diferenciálnu maturitnú skúšku na Štátnej učiteľskej akadémii v Trnave;
1948 - absolvoval odbornú skúšku v Spišskej Kapitule
a získal diplom kantora, čím sa stal profesionálnym
organistom;
V júli 1950 absolvoval praktické cvičenia z hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave.
V akademickom roku 1950/51 diaľkovo pokračoval v štúdiu druhým ročníkom, štúdium nedokončil.
1961-1966 štúdium archívnictva v Bratislave;
1972 - zložil rigoróznu skúšku.
Profesná dráha a pracovné pôsobenie 1947 - výpomocný učiteľ na Štátnej meštianskej škole v Majcichove; 1947/48 - pridelený na Štátnu meštiansku školu do Budmeríc a vymenovaný aj za učiteľa Ľudovej hospodárskej školy v Budmericiach. Učil matematiku, ruštinu, slovenčinu, dejepis, občiansku náuku a náuku o hospodárstve. Tu založil Miestny odbor Matice slovenskej v  Budmericiach; 1948 - začal učiť na Strednej škole v Majcichove, kde odmietol ponúknuté riaditeľské miesto; 1949 - vyšetrovaný a väznený za protištátnu činnosť; 1951-1952 organista na Rímskokatolíckom farskom úrade prepozitúry v Novom Meste nad Váhom; 16. marca 1953 nastúpil do Okresného archívu v Trenčíne, od 1. apríla 1961 systemizovaný na miesto samostatného archívneho pracovníka. Od roku 1962 bol členom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Od 15. mája 1967 sa zamestnal v archíve Slovenskej akadémie vied v Bratislave ako odborný pracovník. Od 16. februára 1968 zastával miesto vedúceho v Okresnom archíve vo Zvolene. Po krátkom pôsobení v  Slovenskom banskom múzeu v  Banskej Štiavnici 1. júla 1972 nastúpil na pozíciu riaditeľa Mestského múzea v Novej Bani, dnešného Pohronského múzea. V Novej Bani založil krúžok mladých historikov. Bol recenzentom regionálnych monografií a členom redakčných rád Vlastivedného časopisu okresu Žiar nad Hronom a Stredoslovenského zborníka, ktorý vydávalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Z jeho bohatej publikačnej činnosti vyberáme: - Trenčín v období protihabsburských povstaní - Príspevok k dejinám Trenčína v 16. – 17. storočí - Z dejín Bzovíka - Zvolen do roku 1526 - Z feudálnych dejín Krupiny - Nová Baňa a okolie - Dejiny Novej Bane - Dejiny Brehov
Záujmy, záľuby hudba, história
Ocenenia, uznania

Iné
Zdroje:
Fejesová Mária: Osobnosti slovenského archívnictva (4) Alexander Zrebený. In. Fórum archivárov, roč. XXX, 2021, č.2, s. 38-48;
Pozostalosť A. Zrebeného v Pohronskom múzeu v Novej Bani zbierkový fond, prírastkové č. 1988/0788;
Fotoarchív Pohronského múzea

Význam:
celoslovenský
Vzťah k Novej Bani:
pôsobil alebo pôsobí v Novej Bani
Zaradenie: archívnictvo
historické vedy
múzejníctvo

Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.