en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa v spolupráci so športovými klubmi, školami, občianskymi združeniami a dobrovoľníkmi pripravilo aj tento rok v mesiaci jún množstvo zaujímavých športových aktivít pre všetky vekové kategórie.

Čítať ďalej...


Pod týmto názvom sa nieslo divadelné predstavenie, ktoré sa odohralo 8.6.2016 v kine Vatra v Novej Bani. Herci Barbora Švidraňová, Branislav Deák, Juraj Loj a Martin Mňahončák opäť dokázali, ako vedia nielen poučiť, ale hlavne zabaviť svoje publikum.

Čítať ďalej...


Stredoslovenská oblasť je známa svojou výnimočnou baníckou históriou. Už v 14. storočí vznikol Zväz stredoslovenských banských miest, do ktorého patrili Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Pukanec, Nová Baňa, Ľubietová, Banská Belá a okolité obce. Boli významné najmä vďaka ťažbe drahých kovov, neskôr farebných kovov a železnej rudy, ale taktiež je nezanedbateľný ich vplyv na rozvoj banskej, úpravníckej, hutníckej techniky a technológie.

Čítať ďalej...


26. máj 2016 bol pre Novú Baňu výnimočný. Delegácia mesta Nová Baňa v zložení Mgr. Ján Havran, primátor mesta, Natália Pinková, zástupkyňa primátora, Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca oddelenia kultúry a informácií, sa spolu s poslancom mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa Gregorom Galetom zúčastnila priateľského stretnutia so zástupcami mesta Nin v Chorvátsku,

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881