en
Neprehliadnite


Aktuality

Pri príležitosti Dňa matiek, ktorý si pripomíname druhú májovú nedeľu, mesto Nová Baňa pripravilo kultúrny program s názvom Našim mamám. Po úvodnom slávnostnom príhovore viceprimátorky mesta, Natálie Pinkovej, nasledovalo pásmo vystúpení. Darček pre všetky mamičky, tak nazvali svoje vystúpenie žiaci Základnej školy Jána Zemana, ktoré si pripravili pod vedením svojich pedagógov a vedúcich krúžkov, pani Pirháčovej, Pacalajovej, Bátorovej, Orgonášovej, Kuťkovej, Pšenákovej a pána Uhreckého.

Čítať ďalej...


Aj tento rok sa dňa 30. apríla 2016 v našom meste na Námestí slobody staval máj. Mesiac máj je jedným z najkrajších mesiacov v roku, pretože je vyvrcholením jari a úvodom leta. Už tradične sme program zostavili prevažne z vystúpení detí.

Čítať ďalej...


„Pozriem vľavo, potom vpravo, cez ulicu prejdem hravo. Po prechode pre chodcov, o chvíľu som za cestou. Pozor Zuzka, pozor Katka, pred nami je križovatka, pozri vľavo, pozri vpravo a cez cestu prejdeš hravo“.

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“ v roku 2016 výzvu. Téma grantového programu pre rok 2016 bola zameraná na podporu zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na realizáciu, prípadne dobudovanie dopravného ihriska s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu s dôrazom na pravo-ľavú orientáciu a oboznámenie sa so semaforom.

Materská škola Nábrežná 2 Nová Baňa sa ako žiadateľ do tejto výzvy zapojila.

Čítať ďalej...


Úspešné divadelné predstavenie Zlatá baňa, organizované Mestom Nová Baňa, zožalo v sobotu 23. apríla 2016 v Kine Vatra veľký úspech. Komédia uznávaného rakúskeho dramatika Reneho Freunda nás zaviedla do prostredia kliniky plastickej chirurgie a s hviezdnym hereckým obsadením Andrea Profantová, Andrea Karnasová, Marek Majeský a Marián Labuda ml. nebolo o zábavu núdza. Diváci tak prostredníctvom podaných vynikajúcich hereckých výkonov mali možnosť vtipnou formou nazrieť do života lekárov a ich rodín.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881