en
Neprehliadnite


Aktuality

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

25. januára 2017 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky MsÚ v Novej Bani, v Podnikateľskom centre na I. poschodí s nasledovným programom:

Čítať ďalej...


V pondelok 21.decembra sa vo vestibule kina Vatra stretli fotografi-amatéri na vyhodnotení svojich prác v už XXIII. ročníku súťaže amatérskej fotografie „AMFO Nová Baňa 2016“.
Do súťaže sa prihlásilo 7 autorov, ktorí vystavovali 37 farebných fotografií a 5 čiernobielych fotografií.

Čítať ďalej...


Mestská knižnica Nová Baňa každoročne, podľa svojich finančných možností, dopĺňa knižničný fond o rôzne encyklopédie, náučnú, odbornú a populárnu literatúru, ale ja beletriu a publikácie pre deti a mládež.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa podľa § 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na volebné obdobie rokov 2017- 2023. Informácia o voľnom pracovnom mieste je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 113/2016 zo dňa 14.12.2016.
Názov funkcie:
hlavný kontrolór

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881