en
Neprehliadnite


Aktuality

  Oddelenie kultúry a informácií mesta Nová Baňa ani náhodou nezaháľa a organizuje rôzne kultúrne podujatia. Tentokrát sa mohli naši občania kultúrne vyžiť na divadelnom predstavení „Aj muži majú svoje dni“ v réžii Martina Mňahončáka, ktoré sa konalo 28. novembra 2016 v kine Vatra v Novej Bani. Divadelné predstavenie bolo okrem mnohých zábavných situácií obohatené aj o populárnych hercov Milana Bahúla, Jána Jackuliaka, Gregora Hološku a Branislava Deáka.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Novej Bani:

Názov funkcie:
právnik

Čítať ďalej...


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje všetkých chovateľov hydiny o výskyte vysokopatogénnej vtáčej chrípky v Európe. Informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ budú zverejnené na úradnej tabuli na web stránke mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...


ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Prineste použitý kuchynský olej na čerpaciu stanicu Slovnaft a prispejete tým k ochrane životného prostredia. Olej sa následne ďalej spracuje, zhodnotí a využije ako biopalivová zložka do motorovej nafty.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881