en
Neprehliadnite


Aktuality

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú verejnosti, že v zmysle kalendára triedeného zberu budú v dňoch 25 - 27. novembra 2015 vykonávať zber triedených zložiek zmesového komunálneho odpadu nasledovne:
25.11.2015 - streda - zber plastov
26.11.2015 - štvrtok - zber papiera
27.11.2015 - piatok - zber skla a kovov
Žiadame občanov, aby vytriedené odpady určené k odvozu umiestnili maximálne 1 meter od miestnej alebo účelovej komunikácie, mimo dosahu elektrického vedenia z dôvodu optimálnej nakládky. Odpad je potrebné vyložiť v daný deň zberu do 6.15.hod. Odpad umiestnený neskôr a vo väčšej vzdialenosti nebude odobratý.


Šachový oddiel TJ Slovan Nová Baňa v spolupráci s mestom Nová Baňa

pozývajú všetkých milovníkov šachu (registrovaných aj neregistrovaných hráčov)

na IV. ročník šachového turnaja MEMORIÁL PhDr. Pavla Hrčku

 

dňa 2. 12. 2015 o 15:30 hod. (v stredu)
 


aj na Mikuláša
1. -­‐ 6. december 2015

Budeme opäť spoločne čítať a rozdávať mikulášske darčeky v podobe krásnych literárnych príbehov...

 

Mauál
 


NOVEMBER

 

V Centre voľného času

 

Info: Centrum voľného času
045/68 56 36

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881