en
Neprehliadnite


Aktuality

Aj tento rok sa dňa 30. apríla 2016 v našom meste na Námestí slobody staval máj. Mesiac máj je jedným z najkrajších mesiacov v roku, pretože je vyvrcholením jari a úvodom leta. Už tradične sme program zostavili prevažne z vystúpení detí.

Čítať ďalej...


V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

11. mája 2016 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky MsÚ v Novej Bani, v Podnikateľskom centre na I. poschodí s nasledovným programom:

Čítať ďalej...


„Pozriem vľavo, potom vpravo, cez ulicu prejdem hravo. Po prechode pre chodcov, o chvíľu som za cestou. Pozor Zuzka, pozor Katka, pred nami je križovatka, pozri vľavo, pozri vpravo a cez cestu prejdeš hravo“.

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“ v roku 2016 výzvu. Téma grantového programu pre rok 2016 bola zameraná na podporu zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na realizáciu, prípadne dobudovanie dopravného ihriska s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu s dôrazom na pravo-ľavú orientáciu a oboznámenie sa so semaforom.

Materská škola Nábrežná 2 Nová Baňa sa ako žiadateľ do tejto výzvy zapojila.

Čítať ďalej...


Stredoslovenská energetika, a.s. vám oznamuje, že dňa 12. mája 2016 v čase od 7:30 hod. do 17:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu: plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Bez el. energie budú v Novej Bani: Bukovina 1-9, 11-72, 74-79, 81-82, 84-86, 89, 93, 94, 98, 114, 115, 122, 123, 128, 130, 139, 144, 148, 149, 332, 358, 363, 373, 410, 421, 494, 520, 526, 999, 5360, 5605, 6405, Hornozemská cesta č. 15-17, 19, Podhorská ulica č. 1-7, 9, 13, 15, 17, Stará Huta č. 1-5, 7-11, 14-18, 22-28, 30-32, 34, 37-46, 48-54, 56-66, 69, 88, 348, Starohutská ulica č. 19, 23, 25-39, 41, 44-47, 49, 51-53, 55-61, 63-65, 68, 71, 76, 78, 80, 82, 92, 94, 98-100, 102, 105-107, 109, 111-113, 116, 120, 122, 128, 132, 138-140, 142, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 1215, 1983, 2035, 6118, Štefankova cesta č. 1, 2, 4-10, 84, 441, 449, 760, 6174, 6352, Viničná cesta č. 614.

 

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881