en
Neprehliadnite


Aktuality

Vítanie leta na Tajchu patrí už medzi tradičné podujatia organizované mestom Nová Baňa v spolupráci s OZ Tajch. Ani tento rok tomu nebolo inak. Toto pekné podujatie otvorila viceprimátorka mesta Natália Pinková, ktorá privítala prítomných a  popriala všetkým krásny zážitok . S milým divadielkom Drotárik, tancom a spevom privítali leto Deti z DSS Hrabiny.

Čítať ďalej...


V stredu 24. júna sme sa presvedčili, ako dobre sa niečo organizuje, keď má kto pomôcť. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu s Oddelením kultúry MsÚ by vo vlastnej réžii podujatie Mesto v pohybe sami nezvládli, a preto oslovili niekoľkých dobrovoľníkov, ktorí radi pomohli.

Čítať ďalej...


Do práce na bicykli a každý deň? Táto myšlienka v rámci druhého ročníka celonárodnej súťaže aj tento rok oslovila pracujúcich v našom meste. Cieľom súťaže je motivácia využívať zdravý a ekologický spôsob dochádzania od práce a z práce, ako aj podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách.

Čítať ďalej...


Vážená verejnosť,

oznamujeme Vám, že Banskobystrický samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa §5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881