en
Neprehliadnite


Aktuality

Dňa 10. augusta 2016 bola na Mestský úrad v Novej Bani doručená mestskému zastupiteľstvu Petícia za zrušenie VZN 9/2015 zo 16.12.2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Poslanci mesta schválili na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva zámer previesť pozemky areálu bývalého kúpaliska a časť susediacich pozemkov spoločnosti Tekovská Kúria, s.r.o. patriacej miestnemu podnikateľovi Radovanovi Gondovi. Ten chce na uvedených pozemkoch postaviť multifunkčný športovo relaxačný areál za viac ako 3 milióny euro.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa nadviazalo v tomto roku partnerskú spoluprácu s chorvátskym mestom Nin. Pri tejto príležitosti mesto vyhlasuje súťaž o fotografiu z partnerského mesta NIN.

Čítať ďalej...


História Novobanského jarmoku sa začala písať v roku 1991. V priebehu týchto rokov sa jarmok „vypracoval“ na vyhľadávané kultúrne podujatie, ktorému sa kvalitou a kvantitou nevyrovná žiadne v širokom okolí.

Keďže celkovo ide o náročné kultúrne podujatie, mesto Nová Baňa v rámci Nadácie Slovenskej sporiteľne podalo projekt na získanie grantu s názvom NOVOBANSKÝ JARMOK.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881