en
Neprehliadnite


Aktuality

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

16. februára 2016 (t.j. v utorok) o 15.00 hod.

do zasadačky MsÚ v Novej Bani, v Podnikateľskom centre na I. poschodí s nasledovným programom:

Čítať ďalej...


Tradičné podujatie Novobanskí heligonkári sa uskutočnilo v sobotu 30. januára 2016 v kine Vatra v dvoch vystúpeniach. Podujatie moderovala Romana Hlaváčová a programom sprevádzali členky folklórnej skupiny Vinička – Cilka Tencerová, Gizka Búryová a člen miestneho ochotníckeho divadla Marek Škvarka.

Čítať ďalej...


Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., sa rozhodla realizovať v období roka 2016 projekt výstavby detských ihrísk, ktorý nesie názov „Žihadielko“. Cieľom projektu je zrealizovať celkom 10 detských ihrísk v 10 mestách, v ktorých spoločnosť Lidl prevádzkuje predajne Lidl.

Čítať ďalej...


V stredu 13. januára 2016 komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani prizvala športové kluby, občianske združenia a ďalších žiadateľov o dotácie na svoje zasadnutie, aby tak mohla pripraviť čo najlepší návrh na deľbu dotácií.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881