en
Neprehliadnite


Aktuality

Kultúrne podujatia sme v tohto roku začali Novoročným koncertom miešaného speváckeho zboru mesta Cantus Monte Regis. V hodinovom koncerte nám spevácky zbor opäť dokázal svoje kvality. Pod taktovkou Mgr. art. Margaréty Žňavovej a Jozefa Kráľa sme mali možnosť vypočuť si diela sakrálnej aj svetskej tvorby.

Čítať ďalej...


Občianske združenie pri CVČ - Centráčik v spolupráci s mestom Nová Baňa organizuje 13. 2. 2015 o 19.00 hod. v sále CVČ -  5. ročník Novobanský ples.


Kto si chcel spestriť a osviežiť atmosféru sviatočných dní Vianoc, určite neváhal a prišiel na koncert skupiny SOGST, ktorá pripravila svoj skvelý spomienkový koncert po 40. rokoch.
Ich návrat bol potešením pre staršiu generáciu a príjemným prekvapením pre mladšiu generáciu.

Čítať ďalej...


Žijú medzi nami a predsa o nich vieme veľmi málo. Ich svet je len rodina a často krát nemocnica. Mladí ľudia s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktorým osud nedoprial žiť plnohodnotný život. Svalová dystrofia a detská mozgová obrna zasiahla do života Timoteja a Moniky. V predvianočnom čase sme sa rozhodli pomôcť ich rodinám v neľahkej životnej púti.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881