en
Neprehliadnite


Aktuality

Výsledková listina obvodného kola súťaže v umeleckom prednese a prózy
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 61. ročník

Obvodné kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – 61. ročník sa uskutočnilo 25. marca 2015 v Centre voľného času v Novej Bani.

Čítať ďalej...


Hľadáte letný tábor pre deti, ktoré sa radi bavia, spoznávajú nových kamarátov a chcú si užiť leto plné zábavy, slnka a športu?

Čítať ďalej...


Milí Novobančania,

viacerí z Vás prejavili záujem o „premietanie“ v kine Vatra. Mesto Nová Baňa v zastúpení Komisiou kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani a Oddelením kultúry a informácií MsÚ Nová Baňa pripravujú jarnú videoprojekciu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. apríla o 19,00 hod. Chceli by sme Vás poprosiť o spoluprácu pri výbere filmu.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa vzmysle §52 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2014, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur.

Daňoví dlžníci (.pdf)

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881