Občan

Kultúra

 

Dokumenty

Zabezpečuje:

 • sprostredkovanie kultúry pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev
 • kultúrnu a osvetovú činnosť na miestnej úrovni
 • spoluprácu v oblasti kultúry s umeleckými a ochotníckymi súbormi, skupinami, školami, s CVČ, občianskymi združeniami ...
 • prenájom priestorov kina Vatra, kultúrneho domu na Štáloch a na Bukovine
 • správu objektov určených na prevádzku
 • výtvarnú a grafickú propagáciu jednotlivých kultúrno-výchovných podujatí formou letákov, bleskoviek, plagátov,
 • transparentov a iných propagačných prostriedkov
 • návrh a realizáciu scény pre jednotlivé kultúrno spoločenské podujatia usporadúvaných oddelením kultúry a informácií
 • zápisy do Pamätnej knihy mesta
 • spoluprácu s ľudovými umelcami v meste a regióne
 • spoluprácu s fotografmi amatérmi a výtvarníkmi amatérmi v meste a regióne
 • poskytovanie finančných dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry
 • spolupráca a koordinácia činnosti oddelenia s komisiami pri MsZ a ostatnými organizačnými útvarmi zriadenými mestom
 • spolupráca so školskými zariadeniami v oblasti kultúry
 • V rámci podpory rozvoja záujmovo - umeleckej činnosti a tradičnej kultúry funguje od r. 1998 folklórna skupina VINIČKA, od r. 2010 zmiešaný spevácky zbor CANTUS MONTE REGIS a od r. 2014 folklórny súbor HÁJ.

FS VINIČKA – momentálne pracuje pod vedením Cecílie Tencerovej, za sprievodu heligónkára Jožka Suchého, má spolu 7 členov. Robí dobré meno nášmu mestu a reprezentovala ho na viacerých podujatiach, napr. na FS v Detve, Podhorí, na Hontianskej paráde v Hrušove, na Salamandri v B. Štiavnici, na Svetovom dni cestovného ruchu v Modrom Kameni, Folklórne slávnosti Stredného Pohronia v Banskej Štiavnici, Pohronské slávnosti vo Veľkej Lehote a príležitostných vystúpeniach v širokom okolí. Pravidelne vystupujú na Novobanskom jarmoku, stavaní mája a ďalších podujatiach organizovaných mestom. FS VINIČKA sa zúčastňuje Regionálnej súťaži Spievam, spievaš, spievame vo Voznici, kde v roku 2009 získala Zlaté pásmo, /Jozef Suchý získal Zlaté pásmo s postupom na krajské kolo v Telgárte, v roku 2011 /Vinička Zlaté pásmo, v speve jednotlivcov Zlaté pásmo získala Cecília Tencerová s postupom do krajského kola, kde sa dostala do Bronzového pásma, v 2013 /Vinička Strieborné pásmo, Jozef Suchý Zlaté pásmo, s postupom na krajské kolo, Cecília. Tencerová získala Strieborné pásmo/. V programe s názvom Vinička a jej hostia 5. 6. 2014 pokrstila svoje prvé CD „Spieva Vám Vinička“. Svojimi piesňami zachovávajú tradície hlavne nášho regiónu, novobanské, štálanské piesne a zvyky.

 

Zmiešaný spevácky zbor CANTUS MONTE REGIS vznikol v apríli 2010 pod záštitou Mestského úradu v Novej Bani na podnet dirigentky Mgr. Art. Margaréty Žňavovej. Bohatý repertoár 40- členného speváckeho zboru zahŕňa klasické, sakrálne a chrámové skladby, hymnické a národné piesne, ale aj úpravy baníckych a ľudových piesní. Zbor je zložený z amatérov, dobrovoľníkov, ktorí spievajú vo svojom voľnom čase. Momentálne funguje pod taktovkou dirigenta Jozefa Kráľa.Pravidelne koncertuje na oslavách a spoločenských akciách v Novobanskom regióne. Každoročne vystupuje na Novobanskom jarmoku, vianočných trhoch či na podobných spoločenských akciách v regióne. Podporuje zachovávanie a rozvoj banských tradícii v meste a okolí, venuje sa charitatívnym vystúpeniam na benefičných koncertoch ,ale zúčastňuje sa aj súťaží a festivalov .V poslednom období za svoj najväčší úspech považuje účasť na 4.Medzinárodnom festivale zborov a orchestrov v roku 2018 v Budapešti.

 

FOLKLÓRNY SÚBOR HÁJ vznikol na základe baníckeho projektu Banskí Potteri v roku 2014. Po jeho skončení sa skupina mladých ľudí naďalej stretávala s myšlienkou uchovávať kultúrne bohatstvo našich predkov. Dnes je v súbore asi 35 stabilných členov. Háj prezentuje jedinečný Banícky poriadok, ktorý nemá žiadne iné banícke mesto. Doteraz sa súbor zúčastnil festivalu Tlmačská grámora v Tlmačoch, Pod Inovcom vo Veľkej Lehote, Lóťanský festival vo Veľkých Lovciach, stretnutí banských miest, Šachtágu, Dní obcí v regióne Nová Baňa, tiež súkromných rodinných osláv a výročí, otvárania plesov, stretnutí matičiarov. Súbor sa venuje aj tradičnému polnočnému čepčeniu nevesty. V priebehu roka absolvuje približne 20 vystúpení a začepčí aj 40 neviest. Dôležitým medzníkom súboru je spolupráca s profesionálnymi pedagógmi, odbornými poradcami a muzikantmi, napr. Mgr. art. Martinom Urbanom, PhD., Vladimírom Maťašom, Miroslavom Uhričom, Branislavom Medveďom a i. Súbor od jeho vzniku vedie Mgr. Katarína Búryová. 9. 9. 2015 vzniklo občianske združenie, dovtedy folklórny súbor patril pod Centrum voľného času v Novej Bani.

 

Vaše podnety a nápady uvítame: kultura@novabana.sk

Žiadosť o dotáciu
Oznamovacia povinnosť

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.