Občan

Do práce na bicykli

Zmenu máme na dosah ruky! - Do práce na bicykli v roku 2022 


Máte v pláne zapojiť sa do tohtoročnej súťaže Do práce na bicykli, ale ešte ste to nestihli? Chcete podporiť myšlienku ekologickej, zdravej a finančne výhodnej dopravy do zamestnania?

Zostáva vám už len pár dní...

Zaregistrujte sa najneskôr do 7. júna 2022 na www.dopracenabicykli.eu a pridajte sa k našim novobanským tímom.

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

 Vyhlasovateľom súťaže je: Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Koordinátorom a odborným garantom súťaže je: občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

Po ôsmych úspešných ročníkoch kampane Do práce na bicykli pretrváva aj v roku 2022 ambícia organizovaním súťaže pozitívne ovplyvniť široké spektrum jednotlivcov, organizácií a inštitúcií v mestách v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti.

Veríme, že postupne sa bude kampaň šíriť, a z bicykla sa aj na Slovensku stane plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak, ako je to v okolitých krajinách, a že cyklistom sa dostane nielen patričné uznanie spoločnosti za to, že významne prispievajú k ochrane životného prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále na presun po meste používajú auto.

V minulom roku sa do kampane zapojilo 91 samospráv s celkovým počtom tímov 3 448 s 11 332 súťažiacimi od 1 271 zamestnávateľov. Súťažiaci počas kampane nabicyklovali 1 713 101,98 km, čím takýmto spôsobom dochádzania do práce ušetrili 428 275,50 kg CO(keď pripočítame cestu do práce pešo, alebo s využitím MHD to bolo až 512 369,02 kg). K týmto, v histórii kampane, doposiaľ rekordným výsledkom prispeli aj tímy z Novej Bane, kedy 31 cyklohrdinov, ktorí počas mesiaca jún využili bicykel na dopravu do práce a z práce 959 – krát, pričom nabicyklovali 10 026,47 km a takýmto spôsobom ušetrili 2 506,62 kg CO2.  Vďaka nim sa Nová Baňa v 8. ročníku súťaže spomedzi registrovaných samospráv po prepočte rôznych ukazovateľov umiestnila na krásnom 28. mieste.

Mesto Nová Baňa sa počas existencie tejto kampane zapojilo do každého ročníka a inak tomu nie je ani tento rok. Naša samospráva je už zaregistrovaná, čím otvorila možnosť registrácie pre novobanské súťažné tímy. Súťažná časť tohtoročnej kampane je v mesiaci jún.

  • Do kedy je možné zaregistrovať sa ???

Registrácia tímov prebieha najneskôr do 7. 6. 2022 na prihlasovacom online formulári uverejnenom na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu

  • Kde nájdem informácie ako mám postupovať? 

Všetky potrebné informácie, týkajúce sa pravidiel súťaže, realizácie, termínov, súťažných kategórii nájdete na webovej stránke www.dopracenabicykle.eu.

Postupujte v zmysle štatútu súťaže www.dopracenabicykli.eu/statut-sutaze

  • Tak neváhajte, vytvorte tímy a zapojte sa !

Veríme, že hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto a životné prostredie.

Dagmar Lachká

MsÚ Nová Baňa, lokálny koordinátor

Aktuality

Zmena výšky poplatku za ŠKD od 01.09.2022

17. 8. 2022
Oznamy

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schválilo dňa 22.06.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.6/2022 o príspevkoc......

Zatvorenie knižnice

15. 8. 2022
Oznamy

Mesto Nová Baňa, Mestská knižnica mesta Nová Baňa oznamuje, že bude v období od 15. – 19. 8. 2022 zatvorená. Ďakujeme za ......

Týždeň športu pre všetkých v našom meste

15. 8. 2022
Nová Baňa

V mesiaci jún žila Nová Baňa športom o niečo intenzívnejšie. Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi, občiansky......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.