Občan

Do práce na bicykli

Hlavnými cieľmi 7. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli bolo podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do a z práce. Vyhlasovateľom súťaže bol národný cyklokoordinátor Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby SR a koordinátorom a odborným garantom súťaže občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Vďaka nim sa v spolupráci s lokálnymi koordinátormi jednotlivých samospráv do tohtoročnej, tak trochu netradičnej kampane zapojilo 85 samospráv a, samozrejme, Nová Baňa medzi nimi nesmela chýbať.

Po zaregistrovaní samosprávy do kampane sa mohli dvoj- až štvorčlenné tímy registrovať v predĺženom termíne, t. j. od 1. marca až do 7. septembra, keďže súťažná časť tohto, v poradí už 7. ročníka kampane sa z dôvodu epidemiologickej situácie súvisiacej s Covid-19 presunula z mesiaca máj až na september.

V už spomínaných 85 registrovaných samosprávach bolo vytvorených 2 553 tímov s 8 392 súťažiacimi od 1 012 zamestnávateľov. Členovia týchto tímov v období od 1. do 30. septembra 2020 sadli na bicykel celkom 135 750-krát, pričom nabicyklovali 929 601,15 km, čím ušetrili 297 268,78 kg CO2 (vrátane ciest do práce pešo a MHD).

K týmto výsledkom prispeli aj tímy z Novej Bane. Z celkom 10 registrovaných novobanských tímov s počtom 36 súťažiacich (päť tímov zo spoločnosti Knauf Insulation, s. r. o., a po jednom tíme zo spoločností Drevstav Slovakia, s. r. o., Slovenské elektrárne, a. s., VÚEZ, a. s., DSS Hrabiny Nová Baňa a Mapro Slovakia, s. r. o.) sa do súťaže aktívne zapojilo deväť tímov a 30 „cyklohrdinov“, ktorí počas trvania súťaže využili bicykel na dopravu do práce a z práce 595-krát, pričom nabicyklovali 6 365,64 km, čím ušetrili 1 598,14 kg CO2.

Spomedzi všetkých registrovaných samospráv sa po prepočte rôznych ukazovateľov Nová Baňa umiestnila na fantastickom 19. mieste. Za toto krásne umiestnenie ĎAKUJEME všetkým aktívnym členom našich tímov.

Covid-19 však po ukončení kampane zaúradoval opäť... Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie a s ňou súvisiacich prijatých opatrení sme nemohli urobiť lokálne vyhodnotenie súťaže za prítomnosti jednotlivých tímov, keď v zmysle štatútu vyhodnocujeme tri súťažné kategórie. Víťazov jednotlivých kategórií budeme kontaktovať a odovzdáme im vecné ceny i účastnícke diplomy.

V prvej súťažnej kategórii vyhodnocujeme tím a jednotlivca s najväčším počtom najazdených km počas trvania kampane. V tejto kategórii bol najúspešnejší tím Horúce strely z KI (Knauf Insulation, s. r. o.) v zostave Paula Debnárová, Nina Pavelová, Kristína Gajdošová a Martina Miedzgová. Členky tohto tímu cestou do práce a z práce nabicyklovali celkom 1 656,51 km, čím sa v rámci Slovenska umiestnili na 63. mieste. Víťazkou medzi jednotlivcami sa stala Viktória Valachovičová, členka tímu Valachovičovci (VÚEZ, a. s.), ktorá do práce a z práce najazdila na bicykli 688 km a v rámci Slovenska sa umiestnila na 127. mieste. V druhej súťažnej kategórii oceňujeme tím a jednotlivca s najväčším počtom jázd do práce a z práce počas trvania súťaže. Víťazným tímom spomedzi všetkých sa stal tím Žihadlá zo spoločnosti Knauf Insulation, s. r. o. Členovia tohto tímu Roman Bobonič, Peter Šalka, Karol Farkaš a Ivana Pavolová počas trvania súťaže merali cestu do práce a z práce na bicykli 126-krát. Do tohto tímu patril aj jednotlivec s najväčším počtom jázd, Roman Bobonič, ktorý v priebehu súťaže využil bicykel na cestu do práce a z práce 40-krát. Treťou oceňovanou kategóriou je tzv. bonusová, do ktorej sú zaradení súťažiaci, ktorí v monitorovanom období absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli (tzn. min. 26 jázd) alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 km na bicykli. Túto podmienku splnilo 14 našich súťažiacich. Víťazom tejto kategórie, ktorého vylosovala Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a informačného centra, mestskej knižnice, sa stal Oliver Volf z tímu Heligonkári zo Štálov (Knauf Insulation, s. r. o.).

Všetkým tímom, ktoré sa aktívne zapojili, bude udelený diplom za účasť v súťaži. Víťazom jednotlivých kategórií venuje mesto Nová Baňa vecné ceny. Zároveň odovzdáme diplom najlepšej spoločnosti našej samosprávy, Knauf Insulation, s. r. o., ktorá sa do kampane zapojila s najväčším počtom tímov. Z tejto spoločnosti súťažilo päť tímov s 20 účastníkmi.

Touto cestou ďakujeme všetkým tímom a ich členom za aktívne zapojenie sa do 7. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli, ale aj spoločnostiam a organizáciám za podporu svojich zamestnancov. Svojím aktívnym prístupom ste prispeli k zdravšiemu životnému štýlu a skvalitneniu životného prostredia nielen v našom meste.

Poďakovanie patrí aj predajni CYKLO NB za sponzorskú podporu pri vyhodnotení kampane na lokálnej úrovni.

 Text: Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa, lokálna koordinátorka 

Aktuality

Vynovená knižnica

14. 1. 2022
Oznamy

Mestská knižnica zakúpila koncom roka 2021 pre vyšší komfort čitateľov rohovú lampu do Oddelenia pre dospelých čitateľov a 3 kusy ......

Mesto Nová Baňa obnovuje v štandardnom režime svoje úradne hodiny pre verejnosť

13. 1. 2022
Oznamy

Úradne hodiny pre verejnosť Mesto Nová Baňa obnovuje v štandardnom režime svoje úradne hodiny pre verejnosť od piatku 14.1.2......

Zber vianočných stromčekov

12. 1. 2022
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že v nasledujúcich dňoch bude prebiehať zber vianočných stromčekov. Dôkladne ...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.