Dokumenty

Aktuality

Zhodnocovanie zeleného bioodpadu

10. 1. 2022
Nová Baňa

V mesiaci december 2021 bolo spracovaných štiepkovaním externou firmou 133,55 ton zeleného bioodpadu (konárov, haluziny), ktorý bu......

Poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

10. 1. 2022
Nová Baňa

OZNAM - DOTAZNÍK  V zmysle zákona č. 349/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôso......

Pripomenutie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia

7. 1. 2022
Oznamy

Mesto Nová Baňa informuje všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovz......

Názov súboru Súbor Dátum
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom časti mestského pozemku za účelom umiestnenia prefabrikovanej betónovej garáže. PDF 25.10.2021
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom časti mestského pozemku PDF 22.10.2021
ZMENA TERMÍNU !!! Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu PDF 19.10.2021
obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku pre účel výstavby stanice technickej kontroly (STK) PDF 5.10.2021
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 4.10.2021
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín PDF 1.10.2021
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín PDF 28.9.2021
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených na kancelárske účely PDF 27.9.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 21.9.2021 PDF 20.9.2021
Oznámenie o zrušení prerokovania zaradenia lokality SKUEV4042 Bujakov vrch do národného zoznamu území európskeho významu - VEREJNÁ VYHLÁŠKA PDF 20.9.2021
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.