Občan
 • Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
 • Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
  • vlastníkom psa
  • držiteľom psa
 • Základom dane je počet psov.

Ročná sadzba dane

Ročná sadzba dane je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č.9/2022 zo dňa 14.12.2022 o miestnych daniach:

 • 10,00 eur ročne za každého psa chovaného pri rodinnom dome v mestských častiach, ktorými sú:
  • ŠTÁLE (Bačova cesta, Bexápel, Bôrina, Feriancov rígel, Hornozemská cesta, Hrabcova cesta, Kolibská cesta, Kozákova dolina, Kútovská cesta, Laznícka cesta, Lietajova cesta, Matiašova cesta, Slameníkova cesta, Poliačikova cesta, Pelúchova cesta, Poľná cesta, Potočná cesta, Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta, Sedlová cesta, Štefankova cesta, Tajch, Viničná cesta, Prírodná),
  • Stará Huta
  • Bukovina
  • Chotár
 • 15,00 eur ročne za každého psa chovaného pri rodinnom dome v ostatných častiach mesta a za psa chovaného právnickou osobou, ktorá nie je zriadená na podnikanie
 • 34,00 eur ročne za každého psa chovaného v byte hromadnej bytovej výstavby alebo v byte slúžiacom pre verejné účely
 • 34,00 eur ročne za každého psa, ktorý je využívaný na podnikateľské účely alebo umiestnený v podnikateľskom objekte.

Upozornenie pre daňovníkov

Upozornenie pre daňovníkov s trvalým pobytom v bytovom dome v meste Nová Baňa, ktorí držia psa v rodinnom dome!!! – V zmysle VZN č. 9/2022 zo dňa 14.12.2022 o miestnych daniach je daňovník s trvalým pobytom v bytovom dome v meste Nová Baňa, ktorý drží psa pri rodinnom dome povinný predložiť správcovi dane písomné prehlásenie potvrdené správcom alebo spoločenstvom bytového domu, že pes nie je držaný v bytovom dome – v prípade, že daňovník uvedené prehlásenie potvrdené správcom bytového domu nedoloží, bude mu vyrubená daň ako za psa chovaného v byte!!!

Pri odhlásení psa z evidencie je daňovník povinný vrátiť identifikačnú známku pre psa, ktorú prevzal, keď psa do evidencie prihlásil, ak známku v prípade straty alebo znehodnotenia nevráti, je povinný uhradiť pri odhlásení poplatok 2 eur.


Dokumenty

Daňové priznanie – daň za psa (súčasť priznania na daň z nehnuteľností) – spoločné tlačivo na prihlásenie a odhlásenie psa z evidencie


Kontakt

Evidencia dane za psa – Finančné oddelenie Mestského úradu v Novej Bani

Tel.: 045/678 28 16
E-mail: dane@novabana.sk

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

28. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Zabavte sa s nami 2024

28. 5. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Celodenné kultúrno-športovo-zábavné podujatie sa uskutočnilo 25. mája vďaka spojeniu Knauf Insulation, s. r. o. s mestom Nová Baňa......

Beseda s MUDr. Ľubomírom Snopekom

27. 5. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s MUDr. Ľubomírom Snopekom, stomatológom, na tému Stomatológia v minulosti a v súčas......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.