Informácie

KALENDÁR PODUJATÍ NA ROK 2022

(termíny konania budú upresnené)

Dátum

Podujatie

Miesto konania

Organizátor

Kontakt

12. 2. 2022

52. ročník Zimného turistického prechodu Pohronským Inovcom

Pohronský Inovec

CVČ, SZPFB,
Mesto Nová Baňa,
OZ Centráčik

6856365; 6782885

február

Môj farebný svet, 21.2 - 4.4. autorská výstava B. Návratovej

Kino Vatra

POS ZH,
Mesto Nová Baňa

6782885

marec

Spomienka na oslobodenia mesta Nová Baňa

Nová Baňa14.3.2022

Šikanovanie očami kriminalistu - beseda

Kino Vatra

Mesto Nová Baňa,
POS ZH

6782890

 25.3. – 2.5 2022

Podoby
Výber obrazov z tvorby Márie Debnárovej

Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2, N. Baňa

PM Nová Baňa

6855178

26. 3. 2022

Maratón Pohronským Inovcom

Nová Baňa

TURISTICKÝ KLUB FILOZOF, o.z.

0902 292 576

29.3.-2.4.2022

45. ročník Melekova divadelná Nová Baňa

Kino Vatra

POS ZH,
Mesto Nová Baňa

6782885

apríl

Beseda v mestskej knižnici

Mestská knižnica

Mesto Nová Baňa

6782890

1.4. – 23.6.

Otec a syn: Dodekovci
Výstava priblíži tvorbu a život dvoch významných novobanských osobností – Karola a Eugena Dodekovcov

Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2, N. Baňa

PM Nová Baňa

6855178

6.4.2022

Vitaj Veľká noc

Mestská knižnica

Mesto Nová Baňa

6782885

29.4.2022

Stavanie mája

Námestie slobody

Mesto Nová Baňa

6782885

30.4.2022

Privítajme jar pomocou prírode - čistenie NCH Zvonička

NCH Zvonička

Mesto Nová Baňa, CVČ, MsL

6782885; 6856365

6. 5. 2022

Štafetový beh o pohár primátora mesta Nová Baňa a Beh mieru

Ihrisko ZŠ Jána Zemana

Mesto Nová Baňa, CVČ Nová Baňa, ZŠ J. Zemana

045 68 56 365, 045 67 82 885

9. 5. 2022

Divadelné predstavenie KVARTETO

Kino Vatra

Mesto Nová Baňa

6782885

6.5. – 23.6.

Farebné cesty tvorivosti II.
Kresby, maľby, grafiky, kombinované techniky žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Nová Baňa – preložené na rok 2021

Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2, N. Baňa

PM Nová Baňa,
ZUŠ Nová Baňa

6855178

13.5.2022

11. ročník Benefičný koncert My a naše mesto

Kino Vatra

Mesto Nová Baňa

6782885

Máj 2022

Noc múzeí a galérií 2022
PM v Novej Bani sa i v roku 2022 zapojí do tejto medzinárodnej akcie. Prehliadka expozícií a výstav spojená s kultúrnym programom so ZUŠ Nová Baňa

Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2, N. Baňa

PM Nová Baňa,
ZUŠ v Novej Bani

6855178

Máj 2022

Deň múzeí – deň otvorených dverí
Voľný vstup pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí

Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2, N. Baňa

PM Nová Baňa

6855178

4.5.2022-30.6.2022

Podoby vosku, autorská výstava Jany Dekýšovej

Kino Vatra Nová Baňa

POS ZH, Mesto Nová Baňa

045/6782885

4.6.2022

Medzinárodný deň detí

Futbalový štadión Nová Baňa

Knauf insulation Nová Baňa a Mesto Nová Baňa

6782885

7.6.2022

9. ročník Ľahkoatletický míting

ihrisko a telocvičňa ZŠ J. Zemana

Mesto Nová Baňa, školy a školské zariadenia v Novej Bani

045/67 82 885

045/68 56 365
11.6.2022

Grilovačka v Banskom dvore

Banský dvor - Tajch

Mesto Nová Baňa, Banský dvor

045/67 82 885

0910 196 612
17.6.2022

„PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL“ – letné kino

Amfiteáter Tajch

Mesto Nová Baňa

045/67 82 885

20.-26.6.2022

17. ročník Týždeň športu pre všetkých

Mesto Nová Baňa

Mesto Nová Baňa

6782885

24.6.2022

Na baňu klopajú... Prehliadka baníckych spevokolov

Zvonička

POS ZH,
Mesto Nová Baňa

6782885

25.6.2022

1. ročník GASTROfest NOVÁ BAŇA

Mestská tržnica

Mesto Nová Baňa

6782885

1. – 30. 6. 2022 
9. ročník Do práce na bicykli

Mesto Nová Baňa

6782885

1.7. - 2.10.

Skvosty z múzea
Výstava pripravená pri príležitosti 70. výročia založenia múzea prezentujúca zbierkové predmety s označením „naj“ – najstarší, najmladší, najväčší, najmenší...

Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2, N. Baňa

PM Nová Baňa

6855178

1.7.2022

Beseda so spisovateľkou Ivanou Havranovou

Mestská knižnica

Mesto Nová Baňa

045/67 82 890

4.7.2022

„TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVÁ“ – letné kino

Amfiteáter Tajch

Mesto Nová Baňa

045/67 82 885

4.7.2022

„TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVÁ“ – letné kino

Amfiteáter Tajch

Mesto Nová Baňa

045/67 82 885

4.7.2022

Večerná prehliadka múzea
už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°

Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2, N. Baňa

PM Nová Baňa

6855178

23.- 24.7.2022

Medzinárodné cyklistické preteky Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia

Nová Baňa

VRCHY SK,o.z., Mesto Nová Baňa

6782885


23.7.2022

Banícky fakľový sprievod a Anna bál

Nová Baňa

Mesto Nová Baňa

67828856.8.2022

Večerná prehliadka múzea
už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°

Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2, N. Baňa

PM Nová Baňa

6855178

11.8.2022

HS RANČ

Radničný park

Mesto Nová Baňa

6782885

25.8.2022

PINOKIO - divadelné predstavenie pre deti

Radničný park

Mesto Nová Baňa

6782885

25.8.2022

Oslavy SNP

Námestie SNP

Mesto Nová Baňa

6782885

27.8.2022

TriTajchlon 2022, 4. ročník

Tajch

OZ TajchŠport

0904 221 567

28.8.2022

„KAREL“ – letné kino

Amfiteáter Tajch

Mesto Nová Baňa

045/67 82 885

29.8.2022

Vatra SNP

Banský dvor3.9.2022

10. ročník Tajchová osmička

Mesto Nová Baňa,
Lyžiari mesta Nová Baňa, o.z.
nadšenci behu

rekreač. areál Tajch

6782885

3.9.2022

Filmový festival MEDZI NEBOM A ZEMOU

PIPER SLOVAKIA, s.r.o.

Mesto Nová Baňa

Zvonička


22.9.2022

Štafetový polmaratón stredných škôl v okrese Žarnovica - 5. ročník

GFŠ Nová Baňa, pred budovou školy a v priľahlom centre NB

GFŠ Nová Baňa


23.-24.9.2022

Novobanský jarmok

Nová Baňa

Mesto Nová Baňa

6782885

24.8. – 30.9.

Obrázok pre Darinku
Výstava výtvarných prác celoslovenskej výtvarnej súťaže detí predškolského veku. V roku 2022 na tému „Voňavé leto“

Pohronské múzeum*
Bernolákova 20/2, N. Baňa

PM Nová Baňa,
Mgr. A. Bindová,
Mgr. A. Debnárová

6855178

13. 10. 2022

Oslavy 300. Výročia postavenia Potterovho ohňového stroja

Nová Baňa

Mesto Nová Baňa

045/6782885

14. 10. 2022

110. výročie založenia Mestského futbalového klubu Nová Baňa

Futbalový štadión

MFK Nová Baňa
Mesto Nová Baňa

045/6782885

23.9. – 20.11.

Moji susedia v Novej Bani
Portréty ľudí a psov v podaní Novobančana Vladimíra Tužinského

Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2, N. Baňa

PM Nová Baňa

6855178

október

Mesiac úcty k starším

Kino Vatra

Mesto Nová Baňa

6782885

október

Beseda v mestskej knižnici

Mestská knižnica

Mesto Nová Baňa

6782885

november

Verejná videoprojekcia v kine VATRA

Kino Vatra

Mesto Nová Baňa

6782885

10.10.2022 – 31.1.2023

Rok vo zvykoch slovenského ľudu
Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Prostredníctvom výstavy si priblížime zvyky ako Fašiangy, Vítanie jari, Dožinky, Mikuláš, Betlehemci...

Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2, N. Baňa

PM Nová Baňa

6855178

Október 2022

Jesenný koncert
Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Novej Bani venovaný seniorom pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2, N. Baňa

PM Nová Baňa, ZUŠ v Novej Bani

6855178

november

ZDRAVÉ STRAVOVANIE – prednáška

mestská knižnica

Mesto Nová Baňa

045/6782890

december

Príde k nám Mikuláš

Kino Vatra

Mesto Nová Baňa

6782885

december

Vianočná Nová Baňa 2022

radničný park

Mesto Nová Baňa

045/6782885

December 2022

Vianočné koncerty v múzeu
Koncerty pre deti z MŠ, seniorov, i pre širokú verejnosť, ktoré prispievajú k sviatočnej nálade v predvianočnom čase

Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2, N. Baňa

PM Nová Baňa,
ZUŠ v Novej Bani

6855178


Harmonogram predpokladaných kultúrno - spoločenských podujatí na rok 2022. 

Harmonogram sa priebežne mení a aktualizuje. POZOR! Zmena programu vyhradená.

 Podujatia sa uskutočnia len v prípade, ak to dovolí aktuálna epidemická situácia. 

Aktuality

37. ročník Novobanskí heligonkári

31. 1. 2023
Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na 37. ročník Novobanskí heligonkári, ktorý sa uskutoční 4. februára 2023 o 14.00 hod. a o 17.00 hod. v......

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely alebo poskytovanie služieb

31. 1. 2023
Ponuky majetku

PREDMET SÚŤAŽE Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 36, na ulici B......

Nová Baňa sa pridá k celoslovenskej iniciatíve: Mestám a obciam zhasína nádej

30. 1. 2023
Oznamy

Vážení spoluobčania, Nová Baňa sa pripája k iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ ktorá sa uskutoční v pondelok 30. januá...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.