Informácie

Kalendár podujatí v meste Nová Baňa na rok 2023 

Kalendár sa priebežne aktualizuje. Zmena programu vyhradená.
Termín Podujatie Miesto Organizátor Tel. kontakt
3.2.2023 Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa, prednáška s Ing.Andrejom Žiarovským, MBA mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
4.2.2023 Novobanskí heligonkári, 37. ročník kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782885
náhradný termín Zimného turistického prechodu Pohronským Inovcom, 53. ročník Pohronský Inovec CVČ Nová Baňa, Mesto Nová Baňa, SZPFB, OZ Centráčik 045/6856365 045/6782885
18.2.2023 Novobanský ples, 10. ročník CVČ Nová Baňa Mesto Nová Baňa a OZ pri CVČ - Centráčik 0911 932 090 0907 858 255
19.2.2023 Banícky fašiang radničný park Mesto Nová Baňa, OZ Nová Baňa, FS Háj 045/6782885
21.2.2023 Mestský karneval CVČ Nová Baňa CVČ Nová Baňa 045/6856365
24.2.2023 Stretnutie občanov s primátorom mesta, poslancami MsZ a vedením mesta kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782800
10.3.2023 Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa, beseda s doc. RNDr. Karolom Holým, CSc. mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
21. - 24.3.2023 Melekova divadelná Nová Baňa, 46. ročník kino Vatra POS ZH, Mesto Nová Baňa 045/6782885
23.3.2023 Spomienka na oslobodenie mesta Nová Baňa Nová Baňa Mesto Nová Baňa a ZO ZPB 045/6782820
27.3.2023 Novobanská kvapka krvi ZUŠ Nová Baňa Mesto Nová Baňa 045/6782820
5.4.2023 Vitaj, Veľká noc! mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782885
13.4.2023 Upracme Slovensko - iniciatíva, ktorej cieľom je vyčistiť naše okolie Nová Baňa ZO JDS Nová Baňa, Mestský mládežnícky parlament 907282988
21.4.2023 Verejná videoprojekcia - film "Hádkovci" kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782885
22.4.2023 Privítajme jar pomocou prírode - čistenie NCH Zvonička NCH Zvonička Mesto Nová Baňa, CVČ Nová Baňa, MsL Nová Baňa 045/6856365
24.4.2023 Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa, beseda s MUDr. Zuzanou Ferenčíkovou mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
28.4.2023 Stavanie mája Námestie slobody Mesto Nová Baňa 045/6782885
4.5.2023 Štafetový beh o pohár primátora mesta Nová Baňa a Beh mieru ihrisko ZŠ Jána Zemana Mesto Nová Baňa, CVČ Nová Baňa 045/6782885 045/6756365
4.5.2023 Spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom Nová Baňa Mesto Nová Baňa a ZO ZPB 045/6782820
12.5.2023 Defilé kino Vatra TŠK Tiffany Nová Baňa 903867142
13.5.2023 Mestská cyklistická súťaž rekreačný areál Tajch CVČ Nová Baňa v spolupráci s mestom Nová Baňa 045/6856365
14.5.2023 Deň matiek - divadelné predstavenie "Oklamaný manžel" v podaní DS HRON z Kozároviec kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782885
14.5.2023 Memoriál PhDr. Pavla Hrčku, 9. ročník CVČ Nová Baňa TJ Slovan, Mesto Nová Baňa, CVČ 905 477 186
16.5.2023 Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa, beseda s Ing. Jaroslavom Burajnivom mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
26.5.2023 Vinička a jej hostia kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782885
máj Dodekova Nová Baňa, 14. ročník CVČ Nová Baňa CVČ Nová Baňa, Mesto Nová Baňa, Pohronské múzeum 045/6856365
1.-30.6.2023 Do práce na bicykli, 10. ročník
Mesto Nová Baňa 045/6782885
2.6.2023 Centráci rodičom a mestu CVČ Nová Baňa Mesto Nová Baňa, CVČ 045/6856365
3.6.2023 „Začni leto s nami“ – KI cup a MDD 2023
futbalové ihrisko, Dlhá lúka, Nová Baňa Knauf Insulation s.r.o., Mesto Nová Baňa 045/6782885
jún Malý záchranár CVČ Nová Baňa CVČ, OZ Salus Vitalis, OZ Centráčik, Mesto Nová Baňa 045/6856365
6.6.2023
Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa, videokonferencia s doc. MUDr. Radovanom Bočom, PhD
mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
7.6.2023 30. výročie Základnej školy svätej Alžbety kino Vatra ZŠ svätej Alžbety Nová Baňa 045/6856523
9.6.2023
Divadelné predstavenie: DS MÚZa Nová Baňa „STRANA LÁSKY“
kino Vatra
Mesto Nová Baňa
045/6782885
13.6.2023 Ľahkoatletický míting, 10. ročník areál ZŠ Jána Zemana Mesto Nová Baňa, školy a školské zariadenia v meste Nová Baňa 045/6782885 045/6756365
19.-25.6.2023 Týždeň športu pre všetkých, 18. ročník Nová Baňa Mesto Nová Baňa 045/6782885
29.6.2023
„Kaviareň Bestie“ – autorská hra
kino VATRA
ZUŠ Nová Baňa
0911 665 858
30.6.2023 Vyhlásemie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov
mesta Nová Baňa za rok 2022
obradná sieň
Mesto Nová Baňa 045/6782885
1.-3.7.2023 U18 NOVA BANA OPEN 2023 Oficiálny Turnaj STZ Triedy D Juniori/Juniorky Nová Baňa - TK Tajch TK Tajch 948 165 095
4.7.2023 Verejná videoprojekcia – film „Srdce na dlani“ – amfiteáter Tajch
amfiteáter Tajch Mesto Nová Baňa 045/6782885
8.7.2023

Detské cyklistické preteky – sprievodný program medzinárodných cyklistických pretekov VISEGRAD 4 BICYCLE RACE 2023 & RESPECT LADIES RACE SLOVAKIA 2023

Nová Baňa

Mesto Nová Baňa
CVČ Nová Baňa

045/6782885
045/6856365
9.7.2023

Koncerty PALO DRAPÁK a RETRO-ACTIVE – KABÁT REVIVAL – sprievodný program medzinárodných cyklistických pretekov VISEGRAD 4 BICYCLE RACE 2023 & RESPECT LADIES RACE SLOVAKIA 2023

Námestie slobody Nová Baňa
Mesto Nová Baňa
045/6782885
8. - 9.7.2023 Medzinárodné cyklistické preteky Respect Ladies Race Slovakia a Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia Nová Baňa VRCHY SK,o.z., Mesto Nová Baňa 045/6782885
19.7.2023
„O dvanástich mesiačikoch“- divadelné predstavenie pre deti
mestské trhovisko Mesto Nová Baňa 045/6782885
22.7.2023 Banícky fakľový sprievod a Anna bál Nová Baňa Mesto Nová Baňa 045/6782885
2. 8. 2023
Štálanská kvapka krvi KD Štále Novobanskí patrioti, OZ Mesto Nová Baňa 910 908 321
5.8.2023 Tenisový turnaj o pohár primátora Nová Baňa ŠK Poolo, Mesto Nová Baňa 907842355
12.8.2023 TK TAJCH TENNIS FAMILY TEAM CUP 2023, 5.ročník Nová Baňa - TK Tajch TK Tajch Nová Baňa 948 165 095
august Letné čítanie v parku radničný park Mesto Nová Baňa 045/6782890
16. 8. 2023
Kiki a Kuky - divadelné predstavenie pre deti
mestské trhovisko Mesto Nová Baňa 045/6782885
28.8.2023 Verejná videoprojekcia – film „Buko“ – amfiteáter Tajch
amfiteáter Tajch Mesto Nová Baňa 045/6782885
28.8.2023
Spomienkové oslavy SNP Nová Baňa Mesto Nová Baňa a ZO ZPB 045/6782820
28. 8. 2023
Vatra SNP Nová Baňa Mesto Nová Baňa 045/6782820
2.9.2023 Tajchová osmička, 11. ročník rekreač. areál Tajch Mesto Nová Baňa 045/6782885
9.9.2023 Ľudová veselica KD Štále Novobanskí patrioti, OZ 910 908 321
16.9.2023 Detská Tenisová Olympiáda, 5 ročník Nová Baňa - TK Tajch TK Tajch - Mgr. Martin Štrba 948 165 095
2.10.2023
Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa, beseda s doc. PaedDr. RNDr. Stanislavom Katinom, PhD., matematikom a štatistikom
mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
21.9.2023 Štafetový polmaratón SŠ v okrese Žarnovica, 6. ročník priestranstvo pred GFŠ a v priľahlom centre mesta Nová Baňa GFŠ Nová Baňa 045/6857092
22.-23.9.2023 Novobanský jarmok, 30. ročník Nová Baňa Mesto Nová Baňa 045/6782885
október GASTROfest, 2. ročník mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782885
3.10.2023
Mesiac úcty k starším – koncert Ľudovít Kašuba a Martina Kreibich
kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782885
21.10.2023
Jesenná turistika po NCH Zbojnícke studničky
Nová Baňa
CVČ Nová Baňa, Mesto Nová Baňa
045/6756365 045/6782885
10.11.2023
Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa, beseda Timotejom Zuzulom, trénerom lyžovania
mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
16.11.2023
Lampiónový sprievod
Nová Baňa
ZŠ Jána Zemana v spolupráci s mestom Nová Baňa

27.11.2023 Novobanská kvapka krvi ZUŠ Nová Baňa Mesto Nová Baňa 045/6782820
november divadelné predstavenie kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782885
4. - 10.12.2023 Čas vianočný, čas radostný – vianočné trhy radničný park Mesto Nová Baňa 045/6782885
5.12.2023 Príde k nám Mikuláš radničný park Mesto Nová Baňa, VETERÁN CLUB Nová Baňa 045/6782885
4.-10. 12. 2023
Benefičný koncert "MY a NAŠE MESTO", 12. ročník radničný park
Mesto Nová Baňa 045/6782885
6.12.2023
Zlatý rak z Königsbergu – uvedenie kihy do života
radničný park
Peter Kopernický v spolupráci s mestom Nová Baňa

11.12.2023
2023 Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa – beseda s PhDr. Oľgou Laukovou, PhD., andrologičkou, historičkou a šíriteľkou baníckych tradícií
mestská knižnica
Mesto Nová Baňa
045/6782890
15.12.2023
Ochutnávka vianočnej kapustnice
radničný park
Mesto Nová Baňa
045/6782885

Harmonogram predpokladaných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2023 sa pripravuje v spolupráci s organizáciami v meste.

Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.