Informácie

Nová Baňa spadá do strategicko-plánovacieho regiónu (SPR), ktorý tvoria tri okresy: Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. Uskutočnilo sa viacero pracovných stretnutí pracovných skupín integrovanej územnej stratégie (IÚS) a Kooperačnej rady strategicko-plánovacieho regiónu k IÚS. Bol vytvorený zoznam kľúčových projektov pre celé územie BBSK, v rámci IÚS. Za mesto a mikroregión sme z celkového počtu projektov nakoniec vybrali 4 návrhy kľúčových projektov pre naše SPR. Ide o návrhy: Európske centrum gajdošskej kultúry v sume 400 000 eur, Obnova radnice NKP v sume 600 000 eur, Vybrané miestne komunikácie v rámci mikroregiónu v sume 700 000 eur a Vybudovanie kompletného baníckeho múzea s plnefunkčným modelom Potterovho atmosferického stroja, vonkajšou a vnútornou expozíciou banského múzea v sume 582 500 eur, kde nositeľom projektu je mesto Nová Baňa v spolupráci s OZ Novobanský banícky spolok, OZ Nová Baňa a zanietencami/dobrovoľníkmi.

Dňa 23.3.2023 sa uskutočnilo stretnutie za účelom predstavenia a diskusie o užšom zozname projektov, ktoré po zohľadnení kritérií majú aktuálne potenciál stať sa projektami integrovaných územných investícií, ktoré schvaľuje Rada partnerstva pre územný rozvoj BBSK. Tento zámer sa dostal do užšieho zoznamu projektov.

Zároveň mesto vo februári 2023 predložilo aj cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región GRON ako jej člen, projektový zámer na Realizáciu projektovej dokumentácie na konzerváciu a zdostupnenie archeologických nálezov autentických základov Potterovho stroja v sume 5 460 eur. Dňa 27.2.2023 na Valnom zhromaždení OOCR bol zámer podporený a následne bol zámer schválený aj Správnou radou Rozvojovej agentúry BBSK.  Je podpísaná Dohoda o spolupráci a prebieha realizácia projektového zámeru.

DOKUMENTY:

Dohoda o spolupráci s OOCR REGIÓN GRON TU

Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu TU

ZÁPISNICE:

Zápis ALTHANDEL 04.12.2023.pdf

Zápis ALTHANDEL 29.01.2024.pdf

Zápis ALTHANDEL 5.2.2024.pdf

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.